What I've Done!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Hào Kiệt

_[Ñhöç]_
[FLASH]http://www.nhaccuatui.com/m/hsD3PxYnoQ[/FLASH]

Trong chia tay
Có máu không có, không có ALIBI
Vì tôi đã rút ra hối tiếc
Từ sự thật của một ngàn nằm
Vì vậy, để cho lòng thương xót đến và rửa sạch

Những gì tôi đã làm, tôi sẽ phải đối mặt với bản thân mình
Để xoá những gì tôi đã trở thành
Xoá bỏ bản thân mình và cho đi của những gì tôi đã thực hiện

Đưa vào phần còn lại những gì bạn nghĩ
Của tôi trong khi tôi sạch này slate
Với bàn tay của sự không chắc chắn
Vì vậy, để cho lòng thương xót đến và rửa sạch

Những gì tôi đã làm, tôi sẽ phải đối mặt với bản thân mình
Để xoá những gì tôi đã trở thành
Xoá bỏ bản thân mình, và cho đi của những gì tôi đã thực hiện

Đối với những gì tôi đã làm, tôi bắt đầu lại
Và bất cứ điều gì đau đớn có thể đến
Hôm nay kết thúc này, tôi tha thứ

Những gì tôi đã làm, tôi sẽ phải đối mặt với bản thân mình
Để xoá những gì tôi đã trở thành, xóa bản thân mình
Và để cho đi những gì tôi đã làm

Những gì tôi đã thực hiện
Tha thứ cho những gì tôi đã thực hiện
 
Bên trên