Ống ruột gà lõi thép. Ống ruột gà tráng kẽm bọc nhựa PVC.

Bên trên