đọc thì biết . . . . .!

đầu_đất

Thanh Niên Xóm
[MARQUEE]12k zô[/MARQUEE]
chán thật có khi nào mua được thời gian k????
có câu nói có những thứ k thể mua đc bằng tiên nhưng lai có thế mua đc bằng rất nhiều tiền vậy thời gian mua đc k ????ai giúp tôi với giúp tôi quay lai lúc đó . . .sắp khai giảng ùi 12 đến ùi đó fải xa nhau fải đau đầu vì học nản. 12k ơi tôi yêu các bạn yêu con bạn thân yêu thằng bạn cùng trường yêu tất cả các bạn . . ..năm cuối ui tất cả cố lên . . .:muanuocmat::22124305-2-93N6::22124305-2-93N6::22124305-2-93N6::22124305-2-93N6::muanuocmat::muanuocmat:
 
chà chà cÔng ty bÓc tEm nO 1 đÔng Em đây :))
mỌi chi tiết LH ::™•.TuẤnº•.xÓm² :))
mềg cÓ ngHề bÓc tem rÙi hƠ hƠ

---------- Post added at 11:31 PM ---------- Previous post was at 11:30 PM ----------

wen wen Cm chO zA zA nÈ
:22124305-2-V1091::22124305-2-1034a0::22124305-2-1034a0::22124305-2-V1091:
 
Bên trên