Cáp điều khiển Sangjin và Altek Kabel. Tiết diện 0.5mm2

Bên trên