Cáp chống cháy 2x1.0mm2. Cáp báo cháy 4x0.22mm2

Bên trên