CAH Đông Anh - Tìm chủ sở hữu của 3 xe máy

administrator

Administrator
Staff member
Cơ quan CSĐT - CAH Đông Anh, Hà Nội đang tạm giữ 3 xe máy có đặc điểm:

ảnh 1

Xe Honda Dream màu mận chín

  1. Xe Honda Dream, màu mận chín, SK: 053654; SM: 0053692.
  2. Xe Honda Dream, màu mận chín, SK: không có; SM: 8116940.
  3. Xe Honda Dream, màu mận chín, SK001991; SM: 02486.

Ai là chủ sở hữu của những chiếc xe có đặc điểm trên, liên hệ với Cơ quan CSĐT - CAH Đông Anh (gặp ĐTV Hoàng Trung Thông, SĐT: 0886343999) để giải quyết. Trong 30 ngày kể từ ngày đăng báo, nếu không ai đến nhận Cơ quan CSĐT - CAH Đông Anh sẽ xử lý theo quy định của pháp luật.

Nguồn: https://anninhthudo.vn/oto-xe-may/tim-chu-so-huu-xe-may/850890.antd
 
Bên trên