Cách xử lý hóa đơn giá trị gia tăng viết sai nhưng chưa xé cuống

traxanh283

Thanh Niên Xóm
Để có thể xử lý hóa đơn GTGT viết sai nhưng đã xé cuống thì kế toán cần phải chia thành hai trường hợp cụ thể: trường hợp hóa đơn viết sai song chưa giao cho khách hàng và trường hợp đã giao cho khách hàng để có cách xử lý chính xác nhất.
Trường hóa đơn GTGT viết sai, đã xé cuống, chưa giao cho khách hàng
Với bất kể lỗi viết sai hóa đơn GTGT nào, hóa đơn đã xé cuống và chưa giao cho khách hàng thì kế toán doanh nghiệp có thể xử lý như sau:
 • Trước tiên, kế toán cần kẹp liên 2 đã xé vào vị trí cũ vừa xé.
 • Tiếp đó, kế toán gạch chéo các liên của hóa đơn đã viết sai thông tin.
 • Cuối cùng, kế toán sẽ xuất lại hóa đơn mới là xong.
Khi xử lý trường hợp này, các kế toán doanh nghiệp cũng cần phải lưu ý là chỉ xử lý hóa đơn thu hồi và xuất hóa đơn mới trong cùng một ngày.
Trường hợp hóa đơn GTGT viết sai, đã xé cuống, đã giao cho khách hàng
Muốn xử lý các hóa đơn GTGT viết sai đã xé cuống và đã giao cho khách hàng thì cần căn cứ từng trường hợp cụ thể hơn để đưa ra cách xử lý phù hợp, đúng pháp luật.

Xử lý hóa đơn GTGT viết sai đã xé cuống


Xử lý hóa đơn GTGT viết sai đã xé cuống

Nếu hóa đơn viết sai chưa kê khai
Theo đó, nếu hóa đơn đã giao cho khách hàng nhưng chưa kê khai thì cách xử lý hóa đơn giá trị gia tăng viết sai như sau:
 • Hai bên bán và mua phải lập biên bản thu hồi các liên của hóa đơn đã lập bị sai. Lưu ý rằng biên bản thu hồi này phải có chữ ký, đóng dấu xác nhận của cả 2 bên, cần ghi rõ lý do thu hồi và sử dụng đúng mẫu biên bản thu hồi hóa đơn hiện hành.
 • Bên bán gạch chéo các liên và cần phải lưu giữ các số hóa đơn đã lập bị sai.
 • Cuối cùng, bên bán xuất lại hóa đơn mới theo đúng quy định pháp lập. Cả hai bên bán mua sẽ dùng hóa đơn mới lập để kê khai thuế.
Nếu hóa đơn viết sai đã kê khai
Nếu trường hợp hóa đơn GTGT viết sai đã giao cho khách, đã được tiến hành kê khai song sai sót này không ảnh hưởng đến tiêu thức số tiền thì kế toán doanh nghiệp có thể xử lý như sau:
 • Hai bên cần lập biên bản điều chỉnh hóa đơn viết sai.
 • Bên bán cần tiến hành điều chỉnh sai sót trên hóa đơn điều chỉnh. Hóa đơn điều chỉnh này phải ghi rõ: Nội dung chiều chỉnh hóa đơn GTGT số… ký hiệu… Đồng thời cập nhật đúng mẫu hóa đơn điều chỉnh hiện hành.
Còn với những hóa đơn viết sai, đã kê khai và sai sót các tiêu thức liên quan đến số tiền như: sai đơn giá, sai thuế suất, sai tiền thuế, sai tổng tiền,... thì kế toán doanh nghiệp phải xử lý như sau:
 • Hai bên bán và mua điều chỉnh hóa đơn viết sai.
 • Bên bán phải lập hóa đơn điều chỉnh sai sót. Nội dung hóa đơn điều chỉnh phải ghi rõ tăng/giảm số lượng, giá bán,... hàng hóa/dịch vụ cho hóa đơn số.... ký hiệu…
 • Đặc biệt lưu ý rằng hóa đơn điều chỉnh không được ghi số âm.
Xin cảm ơn !
 
Bên trên