Cách tính mức hưởng chế độ thai sản năm 2020

traxanh283

Thanh Niên Xóm
Cách tính chế độ thai sản được chi ra làm 3 trường hợp với 3 cách tính khác nhau. Cụ thể cách tính như sau:
Cách tính mức hưởng trợ cấp thai sản trong trường hợp sinh con/ nhận con nuôi
Trường hợp phụ nữ sinh con hoặc nhận con nuôi đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 06 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi mức hưởng như sau:

Cách tính mức hưởng chế độ thai sản cho phụ nữ sinh con và nhận con nuôi.

Mức hưởng 1 tháng của người lao động bằng 100% mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH của 06 tháng trước khi nghỉ việc hưởng chế độ thai sản.
Mức hưởng = (Mbq6t x 100% x T)
Trong đó:

  • Mbq6t: Mức bình quân tiền lương đóng bảo hiểm 6 tháng liền kề trước khi nghỉ việc.
  • T: Số tháng nghỉ việc do sinh con hoặc nuôi con nuôi
Lưu ý: Trường hợp có ngày lẻ hoặc trường hợp quy định tại Điều 33 và Điều 37 của Luật này thì mức hưởng một ngày được tính bằng mức trợ cấp theo tháng chia cho 30 ngày.
Mặt khác ngoài mức hưởng chế độ thai sản trên nếu người lao động có sức khỏe yếu cần nghỉ thêm theo chỉ định của bác sĩ sẽ được hưởng chế độ dưỡng sức phục hồi sức khỏe sau thai sản. Căn cứ theo quy định tại Khoản 3, Điều 41, Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014 quy định mức hưởng chế độ dưỡng sức, phục hồi sức khoẻ sau thai sản một ngày bằng 30% mức lương cơ sở.
Ví dụ:
Chị Lan sinh 1 con trai ngày 15/8/2020. Mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội 6 tháng liền kề trước khi nghỉ sinh của chị Lan là 5 triệu đồng/tháng. Chị Lan được hưởng 6 tháng nghỉ chế độ thai sản theo quy định của luật Bảo hiểm xã hội.

  • Tiền hưởng chế độ thai sản của chị Mai là: (5 x 100% x 6) = 30 triệu đồng.
  • Mức hưởng chế độ dưỡng sức, phục hồi sức khoẻ sau thai sản 1 ngày là: 30% x 1,49 = 0,447 triệu đồng tương đương với 447.000 đồng.
Chị Lan được hưởng thêm chế độ dưỡng sức, phục hồi sức khoẻ sau thai sản nếu sức khỏe yếu, phải nghỉ thêm theo chỉ định của bác sĩ.
2.2 Cách tính mức hưởng thai sản 1 lần
Căn cứ theo Khoản 1, Điều 7, Nghị định 143/2018/NĐ-CP ban hành ngày 15/10/2018 và Điều 38, Luật Bảo hiểm xã hội 2014 cách tính mức hưởng trợ cấp một lần khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi như sau:
Mức hưởng trợ cấp thai sản 1 lần = L x 2 x Lcs
Trong đó:

  • L: Số lượng con sinh (sinh 1 hoặc 2, 3, 4…)
  • Lcs: Mức lương cơ sở tại thời điểm sinh con
Cách tính mức hưởng chế độ thai sản 1 lần áp dụng trong các trường hợp:
  • Lao động nữ sinh con hoặc người lao động nhận nuôi con nuôi dưới 06 tháng tuổi không đủ điều kiện đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 06 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con.
  • Chỉ có cha tham gia bảo hiểm xã hội thì cha được trợ cấp một lần bằng 02 lần mức lương cơ sở tại tháng vợ sinh con cho mỗi con.
Với chia sẻ cách tính mức hưởng chế độ thai sản hy vọng sẽ giúp người lao động tính được mức hưởng thai sản cho mình nhanh và chính xác.

Nguồn: https://ebh.vn/nghiep-vu-tong-hop/cach-tinh-muc-huong-che-do-thai-san
 
Bên trên