Cách tính bảo hiểm xã hội 1 lần chi tiết

traxanh283

Thanh Niên Xóm
Cách tính bảo hiểm xã hội 1 lần chi tiết cho người lao động năm 2020 căn cứ vào bảng hệ số trượt giá quy định và hướng dẫn chi tiết tại Thông tư 59/2015/TT-BLĐTBXH.
2.1 Cách tính BHXH 1 lần
Căn cứ vào Điều 19, Thông tư 59/2015/TT-BLĐTBXH cách tính bảo hiểm xã hội một lần được thực hiện theo các quy định tại:
  • Điều 60, của Luật bảo hiểm xã hội 2014.
  • Nghị quyết số 93/2015/QH13 ngày 22/6/2015 của Quốc hội
  • Điều 8, Nghị định số 115/2015/NĐ-CP .
Tại Khoản 4, Điều 19, Thông tư 59/2015/TT-BLĐTBXH quy định trợ cấp BHXH 1 lần được chi trả dựa trên 2 yếu tố là thời gian người lao động tham gia BHXH và mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH (Mbqtl).
Mức hưởng BHXH 1 lần được tính như sau:
Cách tính bảo hiểm xã hội 1 lần chi tiết 2
Trong đó:
Mbqtl: Mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH.
Lưu ý:
  • Mức hưởng BHXH 1 lần của người lao động có thời gian đóng BHXH chưa đủ một năm được tính bằng 22% của các mức tiền lương tháng đã đóng BHXH, mức tối đa bằng 02 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH.
  • Thời điểm tính hưởng bảo hiểm xã hội một lần là thời điểm ghi trong quyết định của cơ quan bảo hiểm xã hội.
  • Khi tính mức hưởng bảo hiểm xã hội một lần trong trường hợp thời gian đóng bảo hiểm xã hội có tháng lẻ thì từ 01 - 06 tháng được tính là nửa năm, từ 07 - 11 tháng được tính là 1 năm.
Nguồn: https://ebh.vn/nghiep-vu-tong-hop/cach-tinh-bao-hiem-xa-hoi-1-lan-chi-tiet
 
Bên trên