Biết ai đây ko

Tình trạng
Không mở trả lời sau này.

administrator

Administrator
Đây là ảnh
http://lienha.net/diendan/picture.php?albumid=10&pictureid=12

thu dy để lại lá vàng
anh đy để lại cho nag.........
mua thu nối tip mua thu
...............nối tip...... ra đời
END.
Đây là 1 bài thơ xấu, đừng đọc nó kẻo ảnh hưởng đến tư tưởng xấu đấy :eek:nion-head14:

Mà ảnh trên kia thừa biết là ai rùi, trêu anh em thôi :eek:nion-head2:
 
Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Bên trên