[Cần bán] Bà Rịa - Vũng Tàu Thu Hồi Gần 7.500Ha Để Tạo 359 Dự Án

thanh12345

Thanh Niên Xóm
359 đất nền thành phố Bà Rịa dự định thu hồi năm sau phân bổ đa dạng nhất do TP Vũng Tàu, TP Bà Rịa, huyện Phú Mỹ, còn lại ở các thị xã khác. 253 thuộc 359 Dự án đủ chuẩn lấy lại. Năm 2021, tỉnh còn mang 28 Dự án chuyển đổi mục đích sử dụng đất từ đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ & đất rừng đặc dụng với diện tích 81ha.

Dựa theo thông báo bởi Phúc Điền Land

ba-ria-vung-tau-scaled.jpg


Bà Rịa - Vũng Tàu Thu Hồi Gần 7.500 Ha Đất Để Phục Vụ 359 Công Trình
Lãnh đạo Uỷ Ban Nhân Dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu vừa sở hữu cuộc họp nghe Báo cáo một số dự thảo Tờ trình thuộc ngành tài nguyên môi trường bởi kỳ họp cuối năm nay.

Dự thảo danh sách Dự án có thu hồi đất để thực hành trong năm 2021 gồm 359 Công trình với diện tích đất thu hồi hơn 7.491 ha. Trong đấy, 253 Dự án đủ điều kiện thu hồi và diện tích hơn 4.300 ha; 106 Công trình chưa đủ điều kiện thu hồi, diện tích hơn 3.182 ha. một vài Công trình được thu hồi phân bổ bởi một số địa phương gồm TP Vũng Tàu (80 dự án), TP Bà Rịa (78 dự án), thị xã Phú Mỹ (78 dự án), quận Châu Đức (19 dự án), huyện Đất Đỏ (32 dự án), quận Xuyên Mộc (30 dự án), quận Côn Đảo (34 dự án), huyện Long Điền (25 dự án).

Hội nghị còn trình dự thảo Tờ trình đề xuất ban hành quyết nghị phê chuẩn danh mục Công trình thay đổi mục đích sử dụng đất trong khoảng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ với đất rừng đặc dụng để thực hiện trong năm 2021. Tổng diện tích thay đổi mục đích sử dụng đất trong khoảng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ với đất rừng đặc dụng gần 81 ha để thực hành 28 Dự án.

Trong ấy, hai Dự án chuyển đổi mục đích dùng đất chẳng hề đất rừng và diện tích 7,7 ha; 26 Dự án chuyển mục đích sử dụng đất rừng & diện tích 73 ha. một số Dự án chuyển đổi mục đích dùng đất trong khoảng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ và đất rừng đặc dụng được thực hiện chủ yếu tại 4 huyện/thị/thành phường gồm quận Đất Đỏ, thị xã Long Điền, quận Côn Đảo với TX. Phú Mỹ.

Tóm lại tại cuộc họp, chủ tịch Uỷ Ban Nhân Dân tỉnh Nguyễn Văn Thọ đề xuất Sở Tài nguyên & Môi trường thu nhận quan điểm đóng góp của các thành viên tham gia họp tiếp diễn bổ sung, tổng hợp hoàn chỉnh lại nội dung một vài Dự thảo Tờ trình nêu trên Báo cáo UBND tỉnh để trình HĐND tỉnh vào kỳ họp cuối năm 2020.

Trong ấy, Sở chú ý rà soát, bổ sung những căn cứ luật pháp qui định về đất đai; kiểm tra, Báo cáo lại số liệu các Dự án lấy lại đất & Công trình chuyển mục đích tiêu dùng đất trong khoảng đất trồng lúa, đất rừng để cập nhật lại danh sách; dành đầu tiên thúc đẩy những Dự án trọng tâm, Công trình khởi công chào mừng kỷ niệm 30 năm Ngày Thành Lập tỉnh với một số Công trình thị trấn hội hóa…

Tuy nhiên, chủ toạ Uỷ Ban Nhân Dân tỉnh cũng buộc phải Sở Nông nghiệp & vững mạnh nông thôn rà soát, thẩm định lại một vài Công trình đổi mục tiêu sử dụng đất từ đất rừng phòng hộ với đất rừng đặc dụng, Con số Uỷ Ban Nhân Dân tỉnh.


http://google.de/url?q=https://phucdienland.com.vn/dat-nen/tiem-nang-dat-nen-ba-ria-vung-tau
 
Bên trên