[you] ơi.Nonstop Hút pin..đậm chất XxX..phê pha

m4jt4y

Thanh Niên Xóm
hay nhờ... kết nhất bài hút pin mày đấy:)) sở trường tao mấy năm hố hố:eek:nion-head13::eek:nion-head13: :eek:nion-head13:
 

Big♥LU.GẠCH

Thanh Niên Xóm
hay hay hay hay :thahoi::thahoi::thahoi::thahoi:
 
Bên trên