[you] ơi! help me!!!

iLoVeU

Moderator
có ai hiểu cách gọi tên các chất hữu cơ ko?
giúp iLoVeU mí! iLoVeU chẳng hỉu jk cả. iLoVeU lại ko đi học thêm học nếm jk nên pó tay! hjx
cách xác định nhóm chức như thế nào? cách đọc theo IUPAC như nào?????
help me!!!
thanks [you] trước.
:choangluon::choangluon::choangluon::choangluon::choangluon:
 

nhoxkun_9x

Kún sju nhưn
có ai hiểu cách gọi tên các chất hữu cơ ko?
giúp iLoVeU mí! iLoVeU chẳng hỉu jk cả. iLoVeU lại ko đi học thêm học nếm jk nên pó tay! hjx
cách xác định nhóm chức như thế nào? cách đọc theo IUPAC như nào?????
help me!!!
thanks nhoxkun_9x trước.
:choangluon::choangluon::choangluon::choangluon::choangluon:

tùy chất nhiều chất lắm chị à chị muốn hỏi chất rì
 

iLoVeU

Moderator
all_onlylove rốt nhất môn Hóa, nhưng cũng muốn gợi ý 1 chút.


1. Tên gọi thông thường.

Không tuân theo quy tắc khoa học nào, thường xuất hiện từ xưa và bắt nguồn từ nguyên liệu hoặc tên nhà bác học tìm ra, hoặc một địa điểm nào đó trong tính chất của hợp chất đó.

Ví dụ: Axitfomic (axit kiến); olefin (khí dầu); axit axetic (axit giấm),…

2. Danh pháp hợp lý

Gọi theo hợp chất đơn giản nhất, các hợp chất khác được xem là dẫn xuất của chúng, ở đó nguyên tử H được thay thế bằng các gốc hữu cơ.

Ví dụ

CH3 - OH : rượu metylic (cacbinol)

CH3 - CH2 - OH : rượu etylic (metyl cacbinol)

3. Danh pháp quốc tế:

Gọi theo quy ước của Liên đoàn quốc tế hoá học lý thuyết và ứng dụng (IUPAC).

a) Dựa vào bộ khung C xuất phát từ các hiđrocacbon no mạch thẳng. Các hợp chất cùng loại (cùng dãy đồng đẳng), cùng nhóm chức thì có đuôi giống nhau. Cụ thể:

Hiđrocacbon no (ankan) có đuôi an:

CH3 - CH2 - CH3 : propan

Hiđrocacbon có nối đôi (anken) có đuôi en:

CH2 = CH - CH3 : propen

Hiđrocacbon có nối ba (ankin) có đuôi in:

CH = C - CH3 : propin

Hợp chất anđehit có đuôi al:

CH3 - CH2 - CHO : propanal

Hợp chất rượu có đuôi ol:

CH3 - CH2 - CH2 - OH : propanol

Hợp chất axit hữu cơ có đuôi oic:

CH3 - CH2 - COOH : propanoic.

Hợp chất xeton có đuôi ion:- Để chỉ số nguyên tử cacbon có trong mạch chính, người ta dùng các phần nền (phần đầu) sau:

1 : meta ; 2 : eta ; 3 : propa ; 4 : buta ; 5 : penta ; 6 : hexa ; 7 : hepta ; 8 : octa ; 9 : nona ; 10 : đeca ; …

b) Tên của nhóm thế. Cần chú ý rằng, trong hoá hữu cơ, tất cả những nguyên tử khác hiđro (như Cl, Br, …) hoặc nhóm nguyên tử (như - NO2, - NH2,…, các gốc hiđrocacbon CH3 -, C2H5 -,…) đều được coi là nhóm thế.

- Gọi tên nguyên tố hoặc tên nhóm thế.- Gọi tên gốc hiđrocacbon đều xuất phát từ tên hiđrocacbon tương ứng với phần đuôi khác nhau.

+ Gốc hiđrocacbon no hoá trị 1 gọi theo tên của ankan tương ứng bằng cách thay đuôi -an bằng đuôi -yl và được gọi chung là gốc ankyl.

Ví dụ: CH3 - : metyl, C2H5 - : etyl,…

+ Gốc hiđrocacbon chưa no hoá trị 1 có đuôi -enyl đối với anken, đuôi -nyl đối với ankin và đuôi -đienyl đối với đien.

Ví dụ:

CH2 = CH -: etilenyl (thường gọi là gốc vinyl)

CH º C -: axetilenyl hay etinyl.

+ Gốc hoá trị 2 tạo thành khi tách 2 nguyên tử H khỏi 1 nguyên tử C hoặc tách nguyên tử O khỏi anđehit hay xeton. Gốc hoá trị 2 có đuôi từ -yliđen. Ví dụ:

CH3 -CH2 -CH = : propyliđen.

c) Các bước gọi tên hợp chất hữu cơ phức tạp:

- Bước 1: Chọn mạch C chính.

Đó là mạch C dài nhất hoặc ít C nhưng chưa nối đôi, nối ba, nhóm thế, nhóm chức, …

- Bước 2 : Đánh số thứ tự các nguyên tử C (bằng chữ số ả rập) trong mạch chính xuất phát từ phía gần nhóm chức, nối đôi, nối ba, nhóm thế, mạch nhánh.

Quy tắc đánh số. Ưu tiên đánh số lần lượt theo thứ tự.

Nhóm chức ® nối đôi ® nối ba ® mạch nhánh.

Đối với hợp chất tạp chức thì ưu tiền lần lượt: Axit ® anđehit ® rượu.

- Bước 3: Xác định các nhóm thế và vị trí của chúng trên mạch C chính.

- Bước 4: Gọi tên.

+ Trước tiên gọi tên các nhóm thế và vị trí của chúng trên mạch C chính, cuối cùng gọi tên hợp chất với mạch C chính.

Chú ý: Mạch cacbon phải liên tục, không có nguyên tố khác chen vào giữa, ví dụ đối với chất+ Nếu có nhiều nhóm thế giống nhau thì gộp chúng lại và thêm từ đi (2), tri (3), tetra (4), penta (5),…

+ Theo quy tắc: Con số chỉ vị trí của nhóm thế đặt trước tên gọi của nó, con số chỉ vị trí nối đôi, nối ba và nhóm chức (ở mạch C chính) đặt ở phía sau.

Ví dụ: Gọi tên các hợp chất sau.Chú ý: Hiện nay cũng tồn tại một cách gọi tên là đặt vị trí của nối đôi, nối ba, nhóm chức ở phía trước tên gọi. Ví dụ:

CH2 = CH2 : 2-buten ; CH2 = CH - CH = CH2 : 1,3 - butađien ;…

d) Cho tên gọi, viết công thức cấu tạo:

Việc đầu tiên là dựa vào đuôi của tên gọi để xác định chất ứng với mạch cacbon chính.

Ví dụ: Viết CTCT của những chất có tên sau:

+ 1, 1, 2, 2 - tetracloetan

Ta đi từ đuôi an (hiđrocacbon no) ® etan (có 2C), tetraclo (có 4 clo thế ở các vị trí 1, 1, 2, 2). Do đó CTCT: CHCl2 - CHCl2.

+ 1 - clo , 2 , 3 - đimetylbutan


Sưu tầm từ INTERNET
 

nhoxkun_9x

Kún sju nhưn
đấy có người giúp chị ùi kìa sr nhá em chịu thui cái chị hỏi của lớp 11 mà em mý lớp 9 nên hổng být dịp khác dúp được chắc chắn giúp hết mìn hjhj
 

iLoVeU

Moderator
- Để chỉ số nguyên tử cacbon có trong mạch chính, người ta dùng các phần nền (phần đầu) sau:

1 : meta ; 2 : eta ; 3 : propa ; 4 : buta ; 5 : penta ; 6 : hexa ; 7 : hepta ; 8 : octa ; 9 : nona ; 10 : đeca ; …

Anh có 1 cách nhớ, Thầy Xuân ( Dạy Hóa tại Liên Hà dạy anh hồi xưa câu này)

Mê 1 , Ô 2, Pro 3, thứ bốn tên gọi Butan, Pen 5, hếc 6, bẩy là héptan, thứ tám tên gọi ốc tan, nô nan thứ 9, để can thứ 10.
Cái này giúp ta nhớ được có mấy C trong công thức đó,
Ví dụ: Pen 5
Trong đó Pen là từ viết tắt của Pentan
Còn số 5 chỉ có 5 các con (C ) trong công thức của Pentan

Hay còn 1 câu nữa:

Mẹ em phải bón phân hóa học ở ngoài đồng
Cai này tương ứng với các chữ cái đầu của nó.

Chúc em thành công, anh cũng phải đọc lại cho nhớ, lâu rồi quên hết rùi, chán quá :baiphuc:
 

seagirl_41119

Một thời để nhớ!
Anh có 1 cách nhớ, Thầy Xuân ( Dạy Hóa tại Liên Hà dạy anh hồi xưa câu này)

Mê 1 , Ô 2, Pro 3, thứ bốn tên gọi Butan, Pen 5, hếc 6, bẩy là héptan, thứ tám tên gọi ốc tan, nô nan thứ 9, để can thứ 10.
Cái này giúp ta nhớ được có mấy C trong công thức đó,
Ví dụ: Pen 5
Trong đó Pen là từ viết tắt của Pentan
Còn số 5 chỉ có 5 các con (C ) trong công thức của Pentan

Hay còn 1 câu nữa:

Mẹ em phải bón phân hóa học ở ngoài đồng
Cai này tương ứng với các chữ cái đầu của nó.

Chúc em thành công, anh cũng phải đọc lại cho nhớ, lâu rồi quên hết rùi, chán quá :baiphuc:

Tại sao lại có pentan, heptan,...tất cả làm gì có chữ a đằng sau?????????????

Chi có met (mê tờ), But (bu tờ),... khi có đuôi an là do mạch chỉ toàn liên kết đơn, anh All_onlylove sưu tầm ở đâu vậy? Sao ghi kì vậy tà?
 

iLoVeU

Moderator
Đó là tên gọi của AnKan.

Mêtan, Etan, Propan, Butan...

Tương ứng :
1 : meta ; 2 : eta ; 3 : propa ; 4 : buta ; 5 : penta ; 6 : hexa ; 7 : hepta ; 8 : octa ; 9 : nona ; 10 : đeca ; …

Ý anh ở đây là nhớ tên của nhóm ANKAN này và nó giúp ta nhớ số Các bon có trong công thức. Khói nói quá.

Kiểu như này: CH2 = CH - CH3 : propen

Thì thấy có 3 C, nhé, thì ta nhớ Pro 3 đúng không, tên đầu của nhóm là PRO, 2 liên kết đôi thì nó thuộc Anken :D.

Khó nói quá, ;)) tại cũng học rốt môn này, mấy tháng ko cầm vào sách vở, quên sạch :khocroi:

Câu này do thầy Xuân ( dạy ở THPT Liên Hà, hồi xưa đi học thầy chỉ cho, giờ vẫn nhớ)
 

langtu_votinh

Thanh Niên Xóm
Theo SGK là rễ nhất!

:22124305-2-100B01::22124305-2-abN:
Đó là tên gọi của AnKan.

Mêtan, Etan, Propan, Butan...

Tương ứng :
1 : meta ; 2 : eta ; 3 : propa ; 4 : buta ; 5 : penta ; 6 : hexa ; 7 : hepta ; 8 : octa ; 9 : nona ; 10 : đeca ; …

Ý anh ở đây là nhớ tên của nhóm ANKAN này và nó giúp ta nhớ số Các bon có trong công thức. Khói nói quá.

Kiểu như này: CH2 = CH - CH3 : propen

Thì thấy có 3 C, nhé, thì ta nhớ Pro 3 đúng không, tên đầu của nhóm là PRO, 2 liên kết đôi thì nó thuộc Anken :D.

Khó nói quá, ;)) tại cũng học rốt môn này, mấy tháng ko cầm vào sách vở, quên sạch :khocroi:

Câu này do thầy Xuân ( dạy ở THPT Liên Hà, hồi xưa đi học thầy chỉ cho, giờ vẫn nhớ)

cái này mình nghĩ ko khó ném bạn bỏ SGK ra đọc lại vài cái theo công thức đó, ỏ đó có hướng dan cách đọc và tên thông thương của một số chất đó.Ban học theo tên quốc tế rất rễ, nó như một công thức chỉ cần lắp ghép la song.
hiiihiii
:22124305-2-533D0:

---------- Post added at 01:43 PM ---------- Previous post was at 01:37 PM ----------

:22124305-2-100B01::22124305-2-abN:
Đó là tên gọi của AnKan.

Mêtan, Etan, Propan, Butan...

Tương ứng :
1 : meta ; 2 : eta ; 3 : propa ; 4 : buta ; 5 : penta ; 6 : hexa ; 7 : hepta ; 8 : octa ; 9 : nona ; 10 : đeca ; …

Ý anh ở đây là nhớ tên của nhóm ANKAN này và nó giúp ta nhớ số Các bon có trong công thức. Khói nói quá.

Kiểu như này: CH2 = CH - CH3 : propen

Thì thấy có 3 C, nhé, thì ta nhớ Pro 3 đúng không, tên đầu của nhóm là PRO, 2 liên kết đôi thì nó thuộc Anken :D.

Khó nói quá, ;)) tại cũng học rốt môn này, mấy tháng ko cầm vào sách vở, quên sạch :khocroi:

Câu này do thầy Xuân ( dạy ở THPT Liên Hà, hồi xưa đi học thầy chỉ cho, giờ vẫn nhớ)

cái này mình nghĩ ko khó ném bạn bỏ SGK ra đọc lại vài cái theo công thức đó, ỏ đó có hướng dan cách đọc và tên thông thương của một số chất đó.Ban học theo tên quốc tế rất rễ, nó như một công thức chỉ cần lắp ghép la song.
hiiihiii
:22124305-2-533D0:
 
Bên trên