Xin 1 slot MOD quản lý Box Game :))

Y!H: s2_color_of_life_s2
K11 trường THPT ĐA
SĐT: Cho em làm MOD thì em cho


:22124305-2-100B01:Cho em làm đi mà anh AD :))
TKS anh trước
 

iLoVeU

Moderator
Thank vì tinh thần ủng hộ TTDA.

Nhưng từ chối duyệt đơn này với lý do : Nội dung đơn đăng ký không đúng, vui lòng đọc lại nội quy khi đăng ký làm Mod.

Trước khi đăng ký làm Mod hãy là 1 thành viên tích cực trên 4rum. :)
 
Bên trên