xem đi =))

Chip Pro

Hình Sự Thôn
[YOUTUBE]<object width="425" height="344"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/RXpJcNH3XO4&hl=en_US&fs=1&"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/RXpJcNH3XO4&hl=en_US&fs=1&" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="425" height="344"></embed></object>[/YOUTUBE]
 

H.Kít

...BÁn ĐỒng nÁt Ý Muk..
Bóc tem na. Ok hay đấy thank cái
 
Bên trên