Xã Mai Lâm - Huyện Đông Anh

administrator

Administrator
Xã Mai Lâm 26/08/2009
I. KHÁI QUÁT ĐẶC ĐIỂM, TÌNH HÌNH CỦA UBND XÃ
1.1. vị trí địa lý, điều kiện tự nhiên.
Mai lâm là một xã nằm ở phía Đông Nam huyện Đông Anh, diện tích tự nhiên của xã là 584 ha, toàn xã có 12095 nhân khẩu với 3.401 hộ được phân bổ trên 7 thôn và một khu tập thể Địa chất, xã có địa thế thuận lợi có đường quốc lộ 3 chạy qua nên tốc độ phát triển kinh tế nhanh, đời sống nhân dân ngày càng được nâng lên số hộ giàu ngày càng tăng, số hộ nghèo hàng năm giảm đáng kể, dân sinh phúc lợi, điện, đường, trường trạm khang trang sạch sẽ, đường làng ngõ xóm bê tông hóa 100%.
1.2. Lĩnh vực kinh tế: Chủ yếu là nông nghiệp. Các ngành tiểu thủ công nghiệp và kinh doanh dịch vụ tiếp tục phát triển như nghề mộc, lâm sản, nề và kinh doanh dịch vụ ở các thôn làng, tạo điều kiện cho kinh tế hộ gia đình phát triển và giải quyết việc làm cho người lao động địa phương.
1.3 Lĩnh vực văn hóa:
Xã Mai Lâm có truyền thống văn hóa lâu đời, có nhiều danh nhân văn hóa của đất nước như nhà văn - nhà báo Ngô Tất Tố, Thám hoa Nguyễn Tư Giản... Hầu hết các thôn làng đều có cụm di tích đình, đền, chùa trong đó có 4 cụm di tích lịch sử được công nhận là di tích lịch sử văn hóa quốc gia. Hàng năm vào dịp đầu năm các thôn làng tổ chức lễ hội truyền thống để tưởng nhớ và ghi công lao của các bậc anh hùng dân tộc nhằm khơi dậy truyền thống yêu nước, thương dân của các bậc anh linh để cho con cháu noi theo. Ngoài nét văn hóa truyền thống, Mai Lâm còn có thôn Lê Xá là làng nghề trạm khắc đá mỹ nghệ. Đây là làng nghề truyền thống được duy trì thường xuyên nhằm đem lại hiệu quả kinh tế đồng thời lưu truyền nét văn hóa của làng nghề để cho mãi mãi con cháu gìn giữ. Đời sống văn hóa của người dân Mai Lâm ngày càng mở mang và phát triển. Trong những năm gần đây phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao của xã phát triển mạnh. Các câu lạc bộ văn nghệ, thơ ca, câu lạc bộ cầu lông, bóng chuyền phát triển mạnh mẽ.
1.4. Các đơn vị trực thuộc:
Gồm 7 thôn và một khu tập thể địa chất.
2. Chức năng nhiệm vụ, tổ chức bộ máy:
2.1. Chức năng nhiệm vụ, tổ chức bộ máy Đảng ủy:
- Chức năng nhiệm vụ:
Đảng bộ xã là hạt nhân chính trị lãnh đạo chính quyền xã thực hiện đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, xây dựng nông thôn văn minh, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân, động viên nhân dân làm tròn nghĩa vụ đối với Nhà nước.
Đảng ủy là cơ quan lãnh đạo hoạt động của Đảng bộ giữa 2 nhiệm kỳ Đại hội, có trách nhiệm chấp hành đường lối chính sách của Đảng, chỉ thị của cấp trên, Nghị quyết của Đại hội Đảng bộ, Quyết định những vấn đề chủ trương, nhiệm vụ quan trọng của Đảng bộ, đôn đốc kiểm tra việc thực hiện các Nghị quyết đó.
- Tổ chức bộ máy của Đảng ủy xã:
+ Các chức danh lãnh đạo:
Bí thư Đảng ủy: Đ/c Đỗ Văn Tâm, ĐT liên hệ: 043.9611142
Phó Bí thư thường trực Đảng ủy: Đ/c Bùi Thị Hồng, ĐT: 043.9611554
Phó Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch UBND xã: Đ/c Ngô Trọng Độ, ĐT: 043.8802338
2.2. Vị trí, chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy HĐND:
- Vị trí, chức năng, nhiệm vụ:
+ Vị trí: Hội đồng nhân dân xã là cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân, do nhân dân địa phương bầu ra, chịu trách nhiệm trước nhân dân địa phương và cơ quan nhà nước cấp trên.
+ Chức năng:
Hội đồng nhân dân thực hiện quyền giám sát đối với hoạt động của Thường trực Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân, giám sát việc thực hiện các nghị quyết của Hội đồng nhân dân; giám sát việc tuân theo pháp luật của cơ quan nhà nước, tổ chức kinh tế, tổ chức xã hội, đơn vị vũ trang nhân dân và của công dân ở địa phương.
+ Nhiệm vụ: Hội đồng nhân dân quyết định những chủ trương, biện pháp quan trọng để phát huy tiềm năng của địa phương, xây dựng và phát triển địa phương về kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh, không ngừng cải thiện đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân địa phương, làm tròn nghĩa vụ của địa phương đối với cả nước.
- Tổ chức bộ máy HĐND xã:
+ Các chức danh lãnh đạo:
Chủ tịch HĐND: Đ/c Đỗ Văn Tâm, ĐT: 043.9611142
PCT HĐND: Đ/c Nguyễn Thế Hoàn, ĐT: 043. 9616288

2.3. Vị trí, chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy UBND:
- Vị trí, chức năng, nhiệm vụ:
+Vị trí: Uỷ ban nhân dân xã do Hội đồng nhân dân xã bầu là cơ quan chấp hành của Hội đồng nhân dân, cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương, chịu trách nhiệm trước Hội đồng nhân dân cùng cấp và cơ quan nhà nước cấp trên.
+Chức năng: Uỷ ban nhân dân thực hiện chức năng quản lý nhà nước ở địa phương, góp phần bảo đảm sự chỉ đạo, quản lý thống nhất trong bộ máy hành chính nhà nước từ trung ương tới cơ sở.
+ Nhiệm vụ: Uỷ ban nhân dân chịu trách nhiệm chấp hành Hiến pháp, luật, các văn bản của cơ quan nhà nước cấp trên và nghị quyết của Hội đồng nhân dân cùng cấp nhằm bảo đảm thực hiện chủ trương, biện pháp phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh và thực hiện các chính sách khác trên địa bàn.
- Quy chế hoạt động: UBND xã Mai Lâm đã ban hành quy chế làm việc của UBND kèm theo Quyết định số 138/2006/QĐ-UBND ngày 17/11/2006 bao gồm 5 chương, 21 điều (Chi tiết xem file đính kèm)
- Tổ chức bộ máy UBND xã:
+ Chủ tịch UBND - Phó BT Đảng ủy: Đ/c Ngô Trọng Độ, ĐT: 043.8802338
+ PCT phụ trách VHXH: Đ/c Hoàng Văn Thưởng, ĐT: 043.9616548
+ PCT phụ trách kinh tế: Đ/c Bùi Văn Anh, ĐT: 043.9616555
3. Hành chính công:
3.1. Địa chỉ, số điện thoại của bộ phận; địa chỉ thư điện tử:
- Địa chỉ: Phòng tiếp và giải quyết các công việc của tổ chức và công dân - UBND xã Mai Lâm - Đông Anh - HN
- Điện thoại: 043.9612768
- Địa chỉ email: xamailam@yahoo.com.vn
3.2. Tên, chức danh, số điện thaọi liên hệ của Trưởng bộ phận và cán bộ tiếp nhận và trả kết quả HSHC:
- Trưởng bộ phận: Đ/c Hoàng Văn Thưởng - PCT UBND xã phụ trách VHXH
ĐT: 043.9616548
- Cán bộ tiếp nhận HSHC: Đ/c Đào Thị Lan Hương, ĐT liên hệ: 043.9612768
3.3. Nội quy, quy chế làm việc của bộ phận tiếp nhận & trả kết quả HSHC:
Được quy định tại "Nội quy cơ quan" của UBND xã Mai Lâm, có hiệu lực từ 01/6/2006, cụ thể như sau:
Thời gian tiếp và giải quyết các công việc của tổ chức và công dân:
- Buổi sáng: Từ 8h đến 11h
- Buổi chiều: Từ 14h đến 17h
Từ thứ 2 đến thứ 7 hàng tuần (Trừ Chủ nhật và ngày Lễ, Tết)
I- KHÁCH ĐẾN LIÊN HỆ CÔNG VIỆC VỚI CƠ QUAN:
Điều 1: Phải xuất trình CMND hoặc giấy giới thiệu cho bộ phận tiếp nhận hồ sơ hành chính (HSHC). Thực hiện theo hướng dẫn của cán bộ tiếp nhận HSHC. Bộ phận tiếp nhận HSHC cá trách nhiệm hướng dẫn cụ thể cho khách.
Điều 2: Không mang vũ khí, chất nổ, chất dễ cháy, chất độc hại... vào cơ quan để đảm bảo an toàn và vệ sinh môi trường. Không được vào cơ quan trong tình trạng say rượu, bia. Không gây lộn xôn, mất trật tự trong cơ quan.
Điều 3: Các phương tiện đi lại như: Ôtô, xe máy, xe đạp phải để đúng nơi quy định theo hướng dẫn của bảo vệ; Không đi xe đạp, xe máy trong cơ quan trong giờ làm việc.
Điều 4: Chấp hành nội quy cơ quan, trang phục gọn gàng (không mặc quần áo ngủ, quần cộc), không gây ồn ào, giữ vệ sinh chung, làm việc trực tiếp với cán bộ được phân công. Trong trường hợp đặc biệt cần thiết có thể yêu cầu làm việc với cán bộ chuyên môn hoặc đại diện lãnh đạo để được tiếp tục giải quyết công việc.
II- CÁN BỘ, CÔNG CHỨC CƠ QUAN:
Điều 5: Phải đảm bảo thời gian làm việc theo quy định. Chịu trách nhiệm trước cơ quan đối với công việc được giao. Không làm việc riêng trong giờ làm việc, không nói chuyện riêng trong hội nghị, không sử dụng các thiết bị và điện thoại của cơ quan vào việc riêng.
Điều 6: Cán bộ, công chức trong khi làm nhiệm vụ phải đeo thẻ. Trang phục phải gọn gàng, sạch sẽ. Không dùng rượu, bia, hút thuốc lá trong phòng làm việc, không đi lại lộn xộn, gây mất trật tự trong cơ quan.
Điều 7: Khi tiếp công dân và tổ chức đến liên hệ công tác phải có thái độ hòa nhã, lịch sự, giải quyết công việc nhanh chóng, dứt điểm, nếu không giải quyết được ngay phải hẹn thời gian cụ thể và giải quyết đúng hẹn.
Khi tiếp nhận hồ sơ phải theo quy định, không được gây phiền hà; Viết phiếu biên nhận và thực hiện việc thu phí, lệ phí đầy đủ theo quy định.
Điều 8: Nghiêm cấm mọi biểu hiện cửa quyền, gây phiền hà, sách nhiễu cho tổ chức và công dân đến liên hệ công việc.
Điều 9: Nội quy cơ quan có hiệu lực từ ngày 01/6/2006.
Tải về tài liệu tham khảo: Quy che lam viec.doc
 
Bên trên