Xã Kim Nỗ - Huyện Đông Anh (Thông tin khái quát về xã)

administrator

Administrator
Xã Kim Nỗ 1- Đặc điểm tình hình:
Kim Nỗ là xã nằm ở phía Tây huyện Đông anh với diện tích tự nhiên là656,65 ha, dân số 12272 nhân khẩu, được chia làm 04 thôn và 01 cụm dân cư Thăng Long
Về địa lý : Kim Nỗ là xã có vị trí địa lý rất quan trọng về chiến lược quân sự, dân số không đông, nghề làm ruộng là chủ yếu nên đời sống nhân dân còn nghèo. Cách Thủ đô Hà nội không xa chỉ 13 km. Phía Đông giáp xã Vĩnh Ngọc, phía Bắc giáp xã Vân Nội và xã Nam Hồng, phía Tây giáp xã Kim Chung, phía Nam giáp xã Hải Bối, có đầm Vân trì hay còn gọi sông Thiếp rất đẹp làm danh giới.
Nhân dân vốn có truyền thống yêu nước, cần cù lao động từ lâu đời. Năm 2008, Thôn Thọ Đa xa Kim Nỗ đã được công nhận là Làng văn hoá, làng kháng chiến.
Người dân Kim Nỗ vốn có truyền thống hiếu học và không ngừng nâng cao trình độ hiểu biết của mình. Đảng uỷ- UBND xã luôn chú trọng quan tâm đến công tác giáo dục đào tạo. Chính vì vậy công tác giáo dục của UBND xã Kim Nỗ đạt kết quả rất cao. Hàng năm cả 03 nhà trường đều đạt danh hiệu trường tiên tiến. Trường Tiểu học được công nhận là trường chuẩn quốc gia. Tỷ lệ học sinh khá giỏi của các trường hàng năm đều đạt trên 70% Hàng năm số học sinh thi hết cấp ở các bậc học và học sinh thi đỗ vào Đại học, Cao đẳng và trung học chuyên nghiệp luôn là xã có tỷ lệ cao của huyện Đông Anh. Nhìn chung mặt bàng dân trí người dân Kim Nỗ rất cao.
Hiện nay Kim Nỗ là một trong sáu xã của khu vực được Chính Phủ quy hoạch nằm trong khu đô thị Bắc Thăng Long- Vân Trì. Những năm vừa qua Kim Nỗ luôn tiếp nhận các dự án thu hồi đất GPMB để xây dựng cơ sở hạ tầng Đo thị bắc Thăng Long- Vân Trì.

2- Chức năng, nhiệm vụ tổ chức bộ máy.
2.1 Chức năng nhiệm vụ tổ chức bộ máy Đảng uỷ.
- Chức năng, nhiệm vụ (có văn bản kèm theo):
- Tổ chức bộ máy:ảnhBTĐU - Chủ tịch HĐND: Nguyễn Như Đua
Điện Thoại: Cơ quan 042.2171028
Di động: 0912117720
ảnh
PBTTTĐU: Nguyễn Đức Hoà
Điện Thoại: Cơ quan: 0438810004
Di động: 0975623884
Họ và tên
Chức vụ
Số điện thoại
Lê Văn Tuân
VPĐU
0979886694
Hoàng Ngọc Tuấn
CTMTTQ
0976943306
Nguyễn Văn Diệp
PCTMTTQ
38811403
Nguyễn Thế Thứ
PCTMTTQ

Lưu Hữu Thường
CTCCB
01669235054
Lê Huy Cường
PCTCCB

Lê Hữu Huấn
BTĐTN
0915700037
Đặng Thị Ninh
PBTĐTN
01699681675
Nguyễn Đăng Tiếp
PBTĐTN
0902144168
Nguyễn Hữu Túc
CTHND
0936223033
Hoàng Ngọc Đoạt
PCTHND
38812099
Phạm Thị Hợp
CTHPN
0945750789
Nguyễn Thị Tiến
PCTHPN
01665081486
2.2- Vị trí, chức năng, nhiệm vụ tổ chức bộ máy HĐND xã.(thực hiện theo luật tổ chức HĐND – UBND các cấp).
- Tổ chức bộ máy


ảnhPCTHĐND Lê Mậu Duẩn
Điện Thoại: Cơ quan
Di động: 0974591750
2.3 - Vị trí, chức năng, nhiệm vụ tổ chức bộ máy UBND xã.
- Vị trí chức năng, nhiệm vụ (thực hiện theo luật tổ chức HĐND – UBND các cấp):
- Quy chế hoạt động của UBND (có Văn bản kèm theo).
- Quyết định phân công nhiệm vụ các thành viên của UBND xã (có văn bản kèm theo).
- Tổ chức bộ máy:
ảnh
Chủ tịch UBND: Lê Khả Bắc
Điện thoại: Cơ quan 043.8810003
Di động: 0912464767

ảnh
Phó chủ tịch UBND: Nguyễn Thị Mầu
Điện Thoại: Cơ quan 0439520572
Di động: 0977134872

ảnh
Phó Chủ tịch UBND : Nguyễn Đình Long
Điện Thoại: Cơ quan 0439520572
Di động: 0904856106

Cán bộ, công chức UBND xã:
Họ và tên
Chức vụ
Số điện thoại
Nguyễn Đức Vọng
Trưởng Công an
CQ:
DĐ: 0912466525
Hoàng Ngọc Vui
Phó công an
CQ:
DĐ:0912649500
Hoàng Ngọc Giảng
Phó Công an
CQ:
NR;39521112
Nguyễn Văn Khanh
Xã đội trưởng
CQ:
DĐ:0987312897
Lê Viết Hiển
Xã đội phó
CQ:
DĐ: 0936880602
Thịnh Thị Quyên
VPUBND
CQ: 2.2174438
DĐ: 043.9906178
Đặng Thị Ninh
VTLT
CQ: 2.2174438
DĐ:01699681675
Nguyễn Thị Cát
GTTL
CQ:
DĐ; 39520659
Đinh Thị Tuyết Liên
CB dân số
CQ:
DĐ: 0986655626
Nguyễn Thị Phượng
CBVHXH
CQ:
DĐ:01674242599
Nguyễn Mậu Trứ
CB Chính sách
CQ:
DĐ:0986492878
Hoàng Ngọc Thái
Trưởng đài
CQ:
DĐ:0912206171
Nguyễn Duy Hà
Phó đài
CQ:
DĐ:0984951585
Nguyễn Duy Tiến
CB Tư pháp
CQ:
DĐ:0985115568
Trần Văn Thăng
TTXD
CQ:
DĐ:01692157099
Phạm Văn Xuân
TTXD
CQ:
DĐ:0983449563
Nguyễn Thị Đồi
TTXD
CQ:
DĐ:0906233356
Chử Văn Đa
Địa chính
CQ:
DĐ:0913093668
Nguyễn Đình Lợi
KTNS
CQ:
DĐ:

3- Hành chính công:
3.1 Danh mục 51 thủ tục hành chính được công bố công khai tại bộ phận TNHSHC của xã theo quy định.
3.2 Chức danh của trưởng bộ phận và cán bộ TNHSHC xã:
Họ và tên
Chức vụ
Số điện thoại
Nguyễn Đình Long
PCTUBND
CQ: 39520572
DD: 0904856106
Hoàng Phương Dung
CBTNHSHC
CQ: 2.2174438
DD: 0902253119

3.3 Nội quy, quy chế làm việc của bộ phận TNHSHC được niêm yết công khai tại bộ phận, nhân dân đến liên hệ công tác dễ xem và phản ánh với lãnh đạo xã qua đường dây nóng 3.8810003 hoặc 3.8810004.
Trên đây là nội dung báo cáo của UBND xã Kim Nỗ v/v đưa thông tin lên cổng giao tiếp điện tử huyện Đông anh.
 
Bên trên