Xã Đại Mạch (Giới thiệu, cơ cấu bộ máy lãnh đạo)

admin

Thanh Niên Xóm
Xã Đại Mạch​

1- Đặc điểm tình hình:
Xã Đại Mạch nằm ở phía Tây huyện Đông Anh, ngoại thành Hà Nội, dân số tính đến quý 2 nằm 2009 là 10.146 người, trong đó: Nam là 4.795 người, nữ là 5.351 người với 2.427 hộ, được phân bố thành Ba thôn.
Về Địa lý: Xã Đại mạch có địa lý rất quan trọng về chiến lược quân sự, nằm cạnh đường Quốc lộ 23B, cách Thủ đô Hà Nội khoảng 16 KM, Phía Đông giáp với xã Võng la, phía Nam giáp với xã Liên Mạc huyện Từ Liêm, phía Tây giáp với xã Tiền Phong Mê Linh, phia Bắc giáp với xã Kim Chung.
Nhân dân chủ yếu là nghề Làm ruộng và buôn bán.
Xã Đại Mạch có một Nhà thờ xóm công giáo và một miếu di tích lịch sử văn hoá được Bộ văn hoá xếp hạng năm 1993.
Nhân dân có truyền thống yêu nước, cần cù lao động, nơi đây có Anh Hùng Bùi Quang Mại, Anh Hùng lực lượng vũ trang Nhân dân.
Đại Mạch đã là địa chỉ đỏ an toàn khu, là nơi hoạt động du kích cách mạng, che dấu, đậy hầm cho cán bộ ngoài Bãi Sậy trong thời kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược. Ngày nay Đảng bộ và Nhân dân xã nhà tích cực tham gia lao động sản xuất đến năm 2005 được Đảng và Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh Hùng lực lượng vũ trang Nhân dân- Đã có thành tích đặc biệt xuất xắc trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược.

2- Chức năng, nhiệm vụ tổ chức bộ máy.

2.1- Vị trí, chức năng, nhiệm vụ tổ chức bộ máy Đảng uỷ.
- Chức năng nhiệm vụ


ảnh Phó bí thư thường trực Đảng uỷ: Nguyễn Như Tảo
Điện thoại cơ quan: 0439533027
Điện thoại nhà riêng:0439530151
Di động: 0976711739
Họ và tên Chức vụ Số điện thoại
Vương Xuân Trường Văn phòng Đảng uỷ 0978539305
Đàm Văn Vượng Chủ tịch MTTQ 0975698384
Phạm Văn Tứ Phó chủ tịch MTTQ- thanh tra ND xã
Vương Xuân Gia Chủ tịch Hội CCB xã 0439530540
Đặng Văn Đích Phó chủ tịch hội CCB xã
Bùi Quang Vân Chủ tịch hội Nông dân xã 0439531813
Vương Văn Đàm Phó chủ tịch hội Nông dân xã 0987354836
Lê Thị Tỵ Chủ tịch hội phụ nữ xã 0915808126
Đàm Thị Quyên Phó chủ tịch hội phụ nữ xã 0979401911
Nguyễn Thị Huệ Bí thư Đoàn xã 01689466107
Vương Xuân Chất Phó bí thư Đoàn xã 0975450019


2.2- Vị trí, chức năng, nhiệm vụ tổ chức bộ máy HĐND xã.


ảnh Phó chủ tịch HĐND xã: Cao Văn Sử
Điện thoại cơ quan: 0439533027
Nhà riêng: 0439530552
Di động: 01686915686

2.3- Vị trí, chức năng, nhiệm vụ tổ chức bộ máy UBND xã.
- Vị trí, chức năng, nhiệm vụ: Thực hiện theo luật tổ chức HĐND và UBND các cấp
- Quy chế hoạt động của UBND xã
- Quyết định phân công nhiệm vụ các thành viên UBND xã
- Tổ chức bộ máy.


ảnh Phó chủ tịch UBND xã: Nguyễn Thành Trí
Điện thoại cơ quan: 0439532854
Nhà riêng: 0439532029
Di động: 0912447403


ảnh Phó chủ tịch UBND xã: Nguyễn Hữu Vượng
Điện thoại cơ quan: 0439532148
Nhà riêng: 0439531560
Di động: 0977131938

- Cán bộ công chức UBND xã.
Họ và tên Chức vụ Số điện thoại
Hà Văn Thành Trưởng công an xã CQ: 0439532147
Di động: 0988595421
Lưu Văn Trọng Phó công an xã CQ: 0439532147
Di động: 0979404668
Vương Văn Hưởng Phó công an xã CQ: 0439532147
Di động: 0912567539
Bùi Quang Tuấn Xã đội trưởng CQ: 0439532263
Di động: 0978674006
Vương Xuân Minh Xã đội phó CQ:0439532263
Di động: 01678312134
Vương Ngọc Chi Văn phòng- Thống kê CQ: 0439531742
Di động: 0977804628
Trần Thị Quý VTLT CQ:0439531742
Di động: 0988909898
Vương Văn Đoàn Cán bộ TNHSTTHC CQ: 0466557902
Di động: 0977895828
Vương Thu Phương Cán bộ Tư pháp xã CQ:04667557906
Di động: 09553242996
Vương Thanh Nghị Cán bộ văn hoá thông tin CQ:
Di động: 0983961275
Vũ Thế Khắc Kế toán ngân sách xã CQ: 0439532145
Di động: 0912642018
Nguyễn Đức Long Cán bộ Địa chính xã CQ: 0439531025
Di động: 0978945089
Lê Văn Nam Cán bộ Địa chính xã CQ: 0439531025
Di động: 0976755099
Nguyễn Văn Hùng TTXD CQ: 0439531025
Di động: 0975746194
Ngô Ngọc Hoàng TTXD CQ: 0439531025
Di động: 0918346968
Lương Trường Hưng TTXD CQ: 0439531025
Di động:
Nguyễn Hữu Hải TTXD CQ: 0439531025
Di động: 0984381579
Bùi Hữu Duệ Cán bộ Chính sách CQ:0466557901
Di động: 0976394532
Vương Xuân Bạo Cán bộ GTTL CQ:
Nhà riêng:
Vương Xuân Trạch Cán bộ thuế CQ:
Di động: 0989475718
Vương Xuân Sơn Trưởng đài xã CQ:
Di động: 0979390197
Vương Thị Thân Cán bộ Dân số CQ:
Di động: 0914368713
Vương Văn Hồng Cán bộ chữ thập đỏ CQ:
Di động: 0986913220

3- Hành chính công:

3.1- Các danh mục thủ tục hành chính được công bố công khai và niêm yết tại bộ phận TNHSHC của xã theo quy dịnh.
3.2- Phân công một đồng chí Phó Chủ tịch Văn xã phụ trách bộ phận TNHSHC gồm 03 đồng chí là cán bộ tư pháp kiêm nhiệm, ba cán bộ văn phòng và “ Một cửa “.
3.3- Nội quy, quy chế làm việc của bộ phận TNHSHC được niêm yết công khai tại bộ phận tiếp nhận HSHC, để nhân dân đến xem liên hệ công tác và thuận tiện cho việc phản ánh với lãnh đạo xã qua đường dây nóng quy định là 0439531742.

Nguồn: UBND Huyện ĐÔNG ANH
 
Bên trên