Windows Media Player 11 Việt hóa

iLoVeU

Moderator
Để Việt hóa WMP11 bạn Download tệp này:
:Down:
về copy vào thư mục C:\WINDOWS\system32
Tốt nhất là copy ngoài DOS và Copy nó vào thư mục C:\WINDOWS\system32\dllcache nữa thì hay hơn.

Nguồn: Viethoa.info
 
Bên trên