What Should I Do - Jang Geun Suk

n_sslw_l

Thanh Niên Xóm
[FLASH]http://static.mp3.zing.vn/skins/default/flash/player/mp3Player_skin3.swf?xmlurl=http://mp3.zing.vn/blog/?MS9kNy8xZDmUsICxNDA1MzkzYTVjNDI0ODg0OGIwMzQxZjQwMTQ5OC5cUIbaBmUsICDN8V2hhdCBTaG91WeBGQgSSBEWeB3xKYW5nIEdldW4gU3VrfHRydWU[/FLASH]
han go ru man kum gu del bo nemyon
mun mu ri na han go ru man kum
gu de ga ga myon to nun mu ri hu lo wa
so nul po do do son ne mi ro do
da hul su om nun go su ro
gu de ga nun de jap ji mo ta go
na nul go ma nit jo


o to ka jo o to ka jo
gu de ga to na ga ne yo
o to ka jo o to ka jo
nal du go to na ga ne yo

sa rang he yo sa rang he yo
mok no ha bu lo bo ji man
gu den dut ji mo te yo
ga su mu ro man
we chi go i su ni


haru on jong il
ji wo bo ji man to bo o la
haru on jong il
i byol ha ji man to da shi to o la
so nul po do do son ne mi ro do
ha nul su om nun go su ro
gu da ga ji man jap ji mo ta go
na nul go ma nit jo

o to ka jo o to ka jo
ja ku gu de man bo yo yo
o to ka jo oto ka jo
nan gu de sa rang ha nun de
mi an he yo mi an he yo
ne ma ri du li shi na yo
da shi do ra wa jo yo
gu de a ni myon na nan dwe ni ka yo


o to ka jo o to ka jo
na no ji ku de pun nin de
o to ka jo o to ka jo
gu de ga to na ga ne yo
o to ka jo o to ka jo
nal du go to na ga ne yo

sa rang he yo sa rang he yo
mok no ha bu lo bo ji man
gu den dut ji mo te yo
ga su mu ro man
we chi go i su ni


Để em bước xa thêm...xa thêm một bước
Nước mắt đã tràn mi
Em lại bước xa thêm...thêm một bước nữa
Bao nhiêu giọt nước mắt lại rơi.
Khi em tới nơi anh không thể với tới dù cố gắng với hết tầm tay.
Thật sự...không thể...bắt kịp được em...

Anh chỉ có thể khóc mà thôi.
Anh nên làm gì đây...Anh nên làm gì đây...
Em đang dần rời xa anh mất rồi...
Anh nên làm gì đây...Anh nên làm gì đây
Em đang dần rời xa anh mất rồi.
Anh yêu em...Anh yêu em...
Anh hét vang gọi theo em
Nhưng em không thể nghe thấy.
Vì anh chỉ biết gọi với trái tim này thôi.

Bao ngỳa dài cố xoá đi bóng hình em
Nhưng cứ mãi nghĩ về em
Bao ngày dài cố gắng nói lời tạm biệt em
Nhưng cứ mãi nghĩ về em
Dẫu em đã tới nơi anh không thể ôm lấy em
Dù cố gắng với hết tầm tay
Thật sự không thể tím thấy được em
Anh chỉ có thể khóc mà thôi

Anh nên làm gì đây...Anh nên làm gì đây...
Anh chỉ có thể nhìn em mà thôi
Anh nên làm gì đây...Anh nên làm gì đây...
Anh chỉ có thể yêu em mà thôi
Anh yêu em...Anh yêu em...
Em có nghe thấy tiếng anh không
Xin em hãy quay lại
Em không ở bên , anh sẽ không thể bước tiếp.
 
Bên trên