Vượt Dốc - Wanbi Tuấn Anh

[LadyKillah]VinC

Lady Killah Represent !!!
Album: # (Thăng)
Thể hiện: Wanbi Tuấn Anh
Bài hát: Vượt Dốc


[AUDIO]http://taxi.rap.vn/vip_03/VuotDoc_Wanbi.mp3[/AUDIO]
 
Bên trên