[Module] Vinaora Visitors Counter 1.5 (bộ đếm, thống kê cho website joomla)

admin

Thanh Niên Xóm
Screenshot:
Các bạn download tại đây:

Tùy vào bản 1.x và 1.5.x mà các bạn download cho phù hợp nhé.

How to upgrade to the version 1.7?


* Step 1: Delete all files and sub-folders [Joomla]/modules/mod_vvisit_counter
* Step 2: Download and unzip module Vinaora Visitors Counter to [Joomla]/modules/mod_vvisit_counter folder
* Step 3: Copy language file en-GB.mod_vvisitcounter.ini to [Joomla]/language/en-GB
* Step 4: Test and enjoy
 
Bên trên