[vietsub] The Leader GD ft. Teddy,CL [ Shine A Light concert]

Bổng KaO Quý

┼ LưỢm vE chAi ┼
[YOUTUBE]<object width="480" height="385"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/G6MUApVHPjY&amp;hl=en_US&amp;fs=1"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/G6MUApVHPjY&amp;hl=en_US&amp;fs=1" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="480" height="385"></embed></object>[/YOUTUBE]

:22124305-2-255432::22124305-2-255432::22124305-2-255432::22124305-2-255432::22124305-2-255432::22124305-2-255432::22124305-2-255432::22124305-2-255432:
 

L-Kyn

Thanh Niên Xóm
bÀI nAy hAY lém................................................................
 

Bổng KaO Quý

┼ LưỢm vE chAi ┼
bÀI nAy hAY lém................................................................
hay mờk hôk thak hở :22124305-2-111H6::22124305-2-111H6::22124305-2-111H6::22124305-2-111H6::22124305-2-111H6::22124305-2-111H6::22124305-2-111H6::22124305-2-111H6::22124305-2-111H6::22124305-2-111H6::22124305-2-111H6::22124305-2-111H6::22124305-2-111H6::22124305-2-111H6::22124305-2-111H6:
 

L-Kyn

Thanh Niên Xóm

hay mờk hôk thak hở :22124305-2-111H6::22124305-2-111H6::22124305-2-111H6::22124305-2-111H6::22124305-2-111H6::22124305-2-111H6::22124305-2-111H6::22124305-2-111H6::22124305-2-111H6::22124305-2-111H6::22124305-2-111H6::22124305-2-111H6::22124305-2-111H6::22124305-2-111H6::22124305-2-111H6:
Dạ...iEm tks rùi.............................................

 

-:I:zu:-:zu:I:-

Thanh Niên Xóm
bài nè cũng hay thanks cho bổng az..................................................
 
Bên trên