viết trên bờ đê

...ngỌt...

§ä☼_(ĐA)
Đừng buồn nữa nhé sông ơi
Dẫu ai đã vội quên lời thề xưa


Đừng buồn nữa nhé hạt mưa
Dẫu cho đêm ấy vẫn chưa nhạt nhòa
Cầu Ô không có ai qua
Đừng buồn chi nữa Ngân Hà kia ơi
Đừng buồn nhé giậu mồng tơi
Dẫu con bướm trắng về nơi khác rồi
Đừng buồn nữa nhé trăng côi
Dẫu cho ghế đá ai ngồi tái tê
Đừng buồn nữa nhé bờ đê
Dẫu anh sẽ mãi không về qua đây
 

kuty97

Thanh Niên Xóm
có phải thơ ăn trộm không nhỉ........................................................................................................................:22124305-2-942251:
 

KuTý

Thanh Niên Xóm
Hơi khó hỉu ??? Vít trên bờ đê là sao :22124305-2-4CH9:
 
Bên trên