Việt Nam - To và nhỏ ( chết cười)

Smile♥Love

Thanh Niên Thôn
Việt Nam Ta Nhỏ Và To

Việt Nam Ta Là một đất nước hơi nhỏ

Trong cái nước hơi nhỏ có mụt Thủ Đô thật to^.^

Trong Thủ Đô thật tO những con đường rất nhỏ

Trong những con đường rất nhỏ lại có những căn nhà thật to

Trong nhửng ngôi nhà thật to lại có những cô vợ thật nhỏ

Những cô vợ thật nhỏ lại dành cho những Ông Quan thật to

Những Ông Quan thật to đeo một cái cặp thật nhỏ

Những cái cặp thật nhỏ thường có những dự án thật to

Những dự án thật to nhưng hiệu quả lại thật nhỏ

Hiệu quả thì thật nhỏ nhưng thất thoát thật to

Tuy thất thoát thật to lại được coi là cái lỗi thật nhỏ

Vì thế Việt Nam Ta Từ Từ Biến Thành một Đất Nước Thật NHỎ
Trong cái nước rất nhỏ lại có những Ông lãnh đạo thật to

Trong những Ông lãnh đạo thật to lại có những cái đầu thật nhỏ

Những cái đầu thật nhỏ lại có những túi tham thật to

Những túi tham thật to lại có những hiểu biết thật nhỏ

Và..

Những hiểu bít thật nhỏ lại .......Gây hại cho đất nước THẬT TO
 
:22124305-2-LQ0:
tO tO nhỎ nhỎ mÃi
;;)
đk ạk :x
 
ớ quên
thanks Òy nớk
ghê ghớm ế :-s
 
thank bạn nha................................kiki............................................................
 

[C]ry

Thanh Niên Xóm
[MARQUEE]to mới chả nhỏ bệnh thẬT.......8-}
:22124305-2-WFB::22124305-2-WFB::22124305-2-WFB::22124305-2-WFB::22124305-2-WFB:[/MARQUEE]
 

dudu.bưỚng

Party Club ™
e0` toàn nhỏ tao ai bít màk lần.............................................................;))
 

Bổng KaO Quý

┼ LưỢm vE chAi ┼
hyx
toàn toa vz nhỏ
:22124305-2-JMJ::22124305-2-JMJ::22124305-2-JMJ::22124305-2-JMJ::22124305-2-JMJ::22124305-2-JMJ::22124305-2-JMJ::22124305-2-JMJ::22124305-2-JMJ::22124305-2-JMJ::22124305-2-JMJ::22124305-2-JMJ::22124305-2-JMJ::22124305-2-JMJ::22124305-2-JMJ::22124305-2-JMJ::22124305-2-JMJ::22124305-2-JMJ::22124305-2-JMJ::22124305-2-JMJ::22124305-2-JMJ::22124305-2-JMJ:
 

DunG kẹO

c0n gÁi Bi Kul
toa nhỏ mãi8-}8-}8-}8-}8-}8-}8-}8-}8-}8-}8-}8-}8-}8-}8-}8-}8-}8-}8-}8-}8-}8-}8-}8-}8-}8-}8-}8-}8-}8-} .....................thS nhóe
 

-:I:zu:-:zu:I:-

Thanh Niên Xóm
đọc cứ to lại nhỏ ;));)) thanks az...........................................:hoanho::hoanho:
 
Bên trên