video bài giảng: tìm nguyên hàm...

khánh lộc

---> xã hội trắng
[DOWN]http://www.mediafire.com/?mmn2ayum4lg[/DOWN]

các kiến thức liên quan và các ví dụ....các ví dụ thường là các đề thi đại học...

cm và thanh mình nhé !
 
Bên trên