video bài giảng: tiếp tuyến đi qua điểm cho trước...

khánh lộc

---> xã hội trắng
[DOWN]http://www.mediafire.com/?mzv12nzymtl[/DOWN]
video bài giảng gồm tất cả các dạng liên quan đến tiếp tuyến qua một điểm...:xemtaday:
các bạn đừng ngại phải down về nhé...nó rất nhẹ....
 
Bên trên