video bài giảng: phương trình-bất phương trình logarit....

khánh lộc

---> xã hội trắng
[DOWN]http://www.mediafire.com/?q2g4kddtmyz[/DOWN]

bài giảng này rất có ích giúp các bạn hoàn thiện lại phần phương trình , bất phương trình logarit
 
Bên trên