video bài giang: dao động cơ học và tổng hợp dao động điều hòa !!!

khánh lộc

---> xã hội trắng
[DOWN]http://www.mediafire.com/?zminmnxezyu[/DOWN]

cái này rất quan trọng trong chương dao động cơ học....

hay thì cm và thank nhé !!
 
Bên trên