Vi ham mê giàu sang ........!! Bị HIV/AIDS đấy =))

ßÃd…ß•Ÿ

nghiỆn nhẸ
đÂy lÀ bàI nÀng kIỀu LỠ bƯớc mỜk =)):hoanho:
:22124305-2-5I2U:
 

ßÃd…ß•Ÿ

nghiỆn nhẸ
sƯ thằg UÔng kiA ...... ta nÓi thẾ thÔi saO cHỬi tAo ........ bỐ thèn hÂm :22124305-2-92DB:
 
Bên trên