vBH-Shadowing Username

administrator

Administrator
Staff member
Tạo bóng của User Name

shodowdf8.png


Chỉ cần chạy file xml là xong

Hướng dẫn cài đặt:
1. Vào Admincp, import product.
2. Thanks tác giả
 
Bên trên