vBH-Shadowing Username

administrator

Administrator
Tạo bóng của User NameChỉ cần chạy file xml là xong

Hướng dẫn cài đặt:
1. Vào Admincp, import product.
2. Thanks tác giả
 
Bên trên