Vbb4 - ChangUonDyU - Extra File Chatbox 3.6.0 ‎

admin

Thanh Niên Xóm
Cài đặt- Import Product
- Edit template FORUMHOME
Chèn vào nơi bạn muốn hiện


Mã:
{vb:raw changfcb}
Sửa file config.php

Quote
+ Tìm $config['forumlink'] và thay domain diễn đàn bạn vào (Nếu diễn đàn dùng nhiều domain thì nhập nhiều domain, mỗi domain cách nhau dấu ,, vd
+ $config['password_tools']: kái này là đặt password truy cập file tools.php
+ $config['chatboxkey']: Nhập key giống như đã nhập trong vbulletin options

chmod 777 tất cả các file txt

- Chỉnh Link chatbox và link file Smilies


Note: Tạm thời thì chỉ làm để hiện ở Forumhome


Copyright HoiQuanTinHoc.Com

Demo: Xem hình đính kèm
Demo online: http://tuoitredonganh.biz đang dùng nè :22124305-2-XNJ:
 
Bên trên