[Vbb4] ChangUonDyU Advanced Statistics (Mod thống kê cho diễn đàn)

iLoVeU

Moderator
ChangUonDyU Advanced Statistics cho vbb4,

Đây là bản conver từ Vbb 3.8 lên, tuy nhiên vẫn chạy tốt với Vbb4

MÌnh đã test thử trên TTDA rồi :)

người converter: Trung Đức


Demo: http://tuoitredonganh.vnEdit Skin - Chèo vào FORUMHOME (nơi nào mà bạn muốn hiện)
Mã:
{vb:raw changstats}
 
Bên trên