[VBB4] ChangUonDyU - Advanced Statistics 6.0.2 for 4.1.x

administrator

Administrator
Staff member
6.0.2
Update Tooltip và auto temp
6.0.1
Phiên bản đầu tiên cho vb4

Bảng keyword

topposter (Top Posters)
threadstarter (Top Thread Starters)
newmember (Newest Members)
topthank (Top Thanked)
toprich (Top Richest Members)
banneduser (Latest Banned Users)
mostpopularforum (Most Popular Forums)
mostviewthread (Most Viewed Threads)
mostreplythread (Most Replied Threads)
newpoll (Newest Polls)
mostvotepoll (Most Voted Polls)
latestcomment(đi với mod ChangUonDyU - Comment for Each Post)

COI HÌNH ĐÍNH KÈM PHẦN OPTIONS ĐỂ RÕ HƠN

51bbf7f4347d3aa44b22ddc6f0817eb7_38485138.ds.jpg
 
Bên trên