VBB RESIZE IMAGES for 4.2.x (Tự động thu nhỏ kích thước ảnh)

administrator

Administrator
Staff member
Tác giả : pdtan
Nguồn: Sưu tầm

Đã chỉnh sửa đề phù hợp với bản 4.2

Demo: TTDA Group

[DOWN]http://www.mediafire.com/?wh9n8mbyfsncba9[/DOWN]
 
Bên trên