Vài BT nhỏ vềddinhj luât ôm

>Kai<

Thanh Niên Xóm
BT1.Hai quả cầu nhỏ mang điện tích bằng nhau chuyển động không ma sát trên >cùng 1 đường thẳng trong không khí . Khi 2 quả cầu cách nhau r= 5,20 cm thì gia tốc của quả cầu 1 là = 2,21. m/, của quả cầu 2 là = 4,20. m/. Biết khối lượng của quả cầu 1 là = 16 mg . khối lượng của quả cầu 2 là:

BT2.Một cuộn dây đồng có khối lượng m = 3,410kg. Khi mắc vào hiệu điện thế U = 11V thì công suất tỏa nhiệt trên dây là 11,11W. Hỏi dây dài bao nhiêu mét và đường kính của dây bằng bao nhiêu? Cho khối lượng riêng của Cu là , điện trở suất của Cu

BT3.Một nguồn điện có điện trở trong 0,1 Ω, được mắc với điện trở 4,8 Ω, thành mạch kín. Khi đó hiệu điện thế giữa hai cực của nguồn điện là 12 V. Cường độ dòng điện trong mạch

BT4.Một nguồn điện gồm 30 pin mắc thành 3 nhóm nối tiếp, mỗi nhóm có 10 pin mắc sonh song, mỗi pin có suất điện động 0,9 V và điện trở trong 0,6 Ω, Bình điện phân dung dịch có điện trở 205 Ω mắc vào hai cực của bộ nguồn . Trong thời gian 50 phút khối lượng đồng Cu bám vào catốt là:
 
Bên trên