USB ***k Security 5.4.0.6 Ngăn ngừa virus,bảo vệ USB

administrator

Administrator
USB ***k Security 5.4.0.6 Ngăn ngừa virus,bảo vệ USB
Ổ **a USB là nguồn lây nhiễm virus,spyware..rất lớn.Chương trình này sẽ giúp ngăn cản virus lây vào máy qua con đường usb với các tính năng như: bảo vệ ở thời gian thực,tạo file Autorun có sẵn chống truy cập,phục hồi Folder Options,Task Manager bị virus khóa....Phiên bản mới nhất của US 5.0 tương thích mọi Windows,tải bản dùng thử tại www.zbshareware.com/setup.exe

Sau đây là các tính năng cơ bản của chương trình,các bạn tham khảo

http://ca2.upanh.com/10.244.14382216.ZPN0/1276869509_1475.jpg
1.USBShield và MemoryShield

Đây là 2 chức năng bảo vệ USB trong thời gian thực.Mỗi lần bạn cắm USB mới vào máy,chương trình sẽ tự động dò quét các tiến trình độc hại gây ảnh hưởng đến hệ thống và bộ nhớ.Nếu phát hiện bạn ấn Delete All để xóa bỏ các tập tin tạo ra tiến trình đó.Chức năng USB Scan cho phép bạn quét thủ công USB bằng cách bấm vào nút Scan.

2.Quarantine

Đây là nơi chứa các tập tin nghi ngờ và đã bị xóa bỏ.Nếu vẫn muốn lấy lại tập tin đó,bạn chọn nó rồi ấn nút Restore.Bấm Empty để xóa bỏ hoàn toàn.

3.USBTools

Hầu hết các virus lây qua USB tạo ra trên USB một file autorun.ini để mỗi khi mở USB trên máy mới thì virus sẽ tự động lây nhiễm.Chức năng USBTools sẽ loại bỏ nguy cơ này.Bạn chỉ cần bấm nút Acquire Immunity,ngay lập tức chương trình sẽ tạo ra trên USB một thư mục cũng mang tên autorun.ini và được bảo vệ chống truy cập.Vì thế virus sẽ kô thể tạo ra file autorun.ini được nữa.Nếu bạn muốn mở lại chức năng autorun thì bấm vào nút Cancel Immunity.

Muốn rút USB an toàn thì bấm nút Safely Remove.

4.RepairSystem

Các loại virus thường thay đổi thiết lập hệ thống như khóa Folder Options,Registry,Task Manager...Trong trường hợp này bạn hãy bấm nút Repair Registry là chương trình sẽ khôi phục lại các thiết lập mặc định của Windows.Nút ***k Cleanup dùng để làm sạch cookies,tập tin tạm...

5.Autostart

Chức năng này giúp bạn quản lý các chương trình khởi động cùng Windows.Nếu thấy nghi ngờ một chương trình nào, bạn bấm delete để xóa bỏ.

Download :22124305-2-93N6:
 
Bên trên