tỰa vÀo vAi a RemIx DJ.Lex Production kỷ niệm 3 tháng iu nhau

Dj.Lex

DJ.Lex Production
kỶ niỆm 3 thÁng nGày lEx vS 1 ngƯời iU nhAu
hUm nAy tÂm trẠng vUi vẻ lEx mIx bÀi nÀy kỷ niỆm
ngÀy trÒn 3 thÁng vUi vẺ vÀ Hp vs ngƯời mÌNh yÊu .
14/1 /2k10 --> 14/4/2k10

[AUDIO]http://dc128.4shared.com/img/263924585/6141b21f/dlink__2Fdownload_2F263924585_2F6141b21f_3Ftsid_3D20100413-122442-1b9a1e54/preview.mp3[/AUDIO]
:22124305-2-M4361::22124305-2-M4361::22124305-2-M4361::22124305-2-M4361:
tặng vợ iu naz` lúc nào
chok iu cũng để cho vợ iu tựa vào vai mỗi khi cần
 

Lynk[Min]

Thanh Niên Huyện
bÓc tEm chO kẬu nÀz
nghE ko hiỂu lÀ cÓ hAy ko nỮa
ko am hiỂu chOa lẮm
hí hí
(bÓc tEm lẤy được ý mà ;)))
chÚc 2 VC kẬu jÊu nhAu mÃi nhA :D
 
Bên trên