Tư vấn pháp luật về danh dự nhân phẩm bị xúc phạm ( trên mạng)

[ Cậu Bé Mắt Buồn ]

o0o[ Mắt Ướt ]o0o
A là một con người mẫu mực và hòa đồng trong cuộc sống,theo nhận xét khách quan của mọi người xung quanh thì A là một con người tốt.... A có tham gia một diễn đàn trên mạng....A bị B và một số người trên diễn đàn trêu ghẹo....Lúc đầu tưởng là chuyện chọc ghẹo của những kẻ vô học, nhưng đến khi bạn bè xì xào nghi kị mới A hiểu ra sự nghiêm trọng của vấn đề. B đã lôi kéo và dùng những từ ngữ hết sức khiếm nhã và cố tình đay nghiến A trong một thời gian khá dài .
theo như được biết ở " điều 9
Bộ Luật Dân sự số 33/2005/QH11 ngày 14/6/2005 " có nói rõ

Nguyên tắc tôn trọng, bảo vệ quyền dân sự
1. Tất cả các quyền dân sự của cá nhân, pháp nhân, chủ thể khác được tôn trọng và được pháp luật bảo vệ.
2. Khi quyền dân sự của một chủ thể bị xâm phạm thì chủ thể đó có quyền tự bảo vệ theo quy định của Bộ luật này hoặc yêu cầu cơ quan, tổ chức có thẩm quyền:
a) Công nhận quyền dân sự của mình;
b) Buộc chấm dứt hành vi vi phạm;
c) Buộc xin lỗi, cải chính công khai;
d) Buộc thực hiện nghĩa vụ dân sự;
đ) Buộc bồi thường thiệt hại.

song A là một người hiền lành vốn chẳng đả động đến chuyện hơn thua nhưng B vẫn cố tình xúc phạm A.....
Ở điều 12 của bản tuyên ngôn quốc tế nhân quyền được Đại hội đồng liên hợp quốc thông qua và công bố ngày 10 tháng 12 năm 1948 có nêu rõ
" Ðiều 12: Không một ai bị xâm phạm một cách độc đoán về đời sống riêng tư, gia đình, nhà ở, hay thư tín, cũng như bị xúc phạm danh dự hay tiếng tăm của mình. Mọi người đều có quyền được luật pháp bảo vệ, trước những xâm phạm và xúc phạm như vậy. "
và theo như được biết thì
1. Nghị định 55/2001/NĐ-CP (ngày 23-8-2001): Xử phạt vi phạm hành chính với hình phạt tiền từ 10-20 triệu đồng đối với hành vi sử dụng internet nhằm mục đích đe dọa, quấy rối, xúc phạm đến danh dự, nhân phẩm người khác mà chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự.


2. Nghị định 63/2007/NĐ-CP (ngày 10-4-2007): Phạt từ 2 đến 10 triệu đồng c9ối với hành vi cung cấp thông tin cá nhân của người khác cho bên thức ba trên môi trường mạng trái với qui định của pháp luật hoặc không được sự đồng ý của người đó. Phạt từ 10 đến 20 triệu đồng đối với hành vi cung cấp, trao đổi, truyền đưa hoặc lưu trữ, sử dụng thông tin số nhằm xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của tổ chức, danh dự, nhân phẩm, uy tín của người khác
có thể tư vấn cho tôi trường hợp này không vậy.......

 

Bi Kul

Tổng Điều Hành
Xin lỗi Zen Rùa nhá, vì lí do công việc nên bây h anh mới trả lời bài viết này được.
Đầu Tiên, cũng rất vui là em đã trích dẫn khá nhiều văn bản pháp luật ra. Trước hết, tuyên bố nhân quyền của Liên Hợp Quốc( LHQ) là một văn bản pháp luật quốc tế. Việt Nam là một thành viên của LHQ nên pháp luật Việt Nam phải hoàn toàn phù hợp với những quy tắc mà LHQ đề ra. cụ thể Điều 9 BLDS hoàn toàn phù hợp với Điều 12 Tuyên bố Nhân Quyền nên chỉ cần viên jdaanx điều 12 mà thôi.
Điều 9 BLDS là chế tài quy định quyền được bảo vệ các quyền dân sự của Công Dân và trường hợp này là quyền được bảo vệ về danh dự nhân phẩm. khi bị Xâm phạm cá nhân công dân có quyền nhờ các biện pháp của nhà nước thực hiện để yêu cầu người xâm phạm thực thi các hành vi ở khoản 2 Điều 9 BLDS.
Rùa con đã trích ra các Điều luật đó là:
Điểm g Khoản 5 Điều 41 nghị định 55/2001/NĐ-CP : xử phạt vi phạm hành chính với hình phạt tiền từ 10-20 triệu đồng đối với hành vi sử dụng internet nhằm mục đích đe dọa, quấy rối, xúc phạm đến danh dự, nhân phẩm người khác mà chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự.
Điểm e khoản 4 Điều 6 nghị định 63/2007/NĐ-CP : Cung cấp thông tin cá nhân của người khác cho bên thứ ba trên môi trường mạng trái quy định của pháp luật hoặc không được sự đồng ý của người đó phạt từ 2 - 5 triệu nhé
Điểm b khoản 5 Điều 6 nghị định 63/2007/NĐ-CP: Cung cấp, trao đổi, truyền đưa hoặc lưu trữ, sử dụng thông tin số nhằm xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của tổ chức, danh dự, nhân phẩm, uy tín của người khác; cũng phạt từ 10- 20 triệu
Xét trong trường hợp của A, thì rõ ràng đây không phải là hành vi được quy định tại Điểm e khoản 4 Điều 6 nghị định 63/2007/NĐ-CP: vì thực chất B không cung cấp thông tin nào của A mà như Rùa con nói A bị B trêu ghẹo nên không bị rơi vào trường hợp này.
Về bản chất áp dụng, thì Điểm g Khoản 5 Điều 41 Nghị định 55/2001/NĐ-CP và Điểm b khoản 5 Điều 6 nghị định 63/2007/NĐ-Cp là quy định cùng một hình thức xử phạt cùng một hành vi nên nếu 1 người bị xâm hại bởi hành vi đó thì áp dụng 1 trong 2 điều đều được. Khái niệm mất chốt ở đây là danh dự nhân phẩm.
Danh dự là sự đánh giá của xã hội đối với một cá nhân về các mặt đạo đức, phẩm chất chính trị và năng lực của người đó.Sự đánh giá của xã hội có thể về mặt lao động như nói người cần cù, siêng năng hay lười nhác, có thể về mặt tinh thần thái độ đối với công việc được giao, trong sinh hoạt cá nhân hay cư xử với mọi người xung quanh như người đó sống nghiêm túc hay buông thả, trong quan hệ với mọi người thì thân ái đoàn kết hay ích kỷ.
danh dự bao gồm cả nhân phẩm. Nhân phẩm là phẩm giá con người, là giá trị tinh thần của một cá nhân với tính cách là một con người. Chà đạp lên nhân phẩm của người khác cũng là xúc phạm đến danh dự người đó.
Trong trường hợp trên B có những lời trêu ghẹo làm cho A tháy bức xúc và ảnh hưởng tới cuộc sống của A, Nếu A có đầy đủ bằng chứng chứng minh được B đã xâm phạm đến danh dự, nhân phẩm của A thì A hoàn toàn có thể khởi kiện Nếu có đủ các căn cứ sau:
1 có thiệt hai xảy ra với A, Thiệt hại là những tổn thất thực tế được tính thành tiền do xâm phạm đến danh dự, uy tín của cá nhân. Thiệt hại bao gồm những thiệt hại về vật chất và thiệt hại do tổn thất về tinh thần.
2, Hành vi gây thiệt hại là hành vi trái pháp luật do B gây ra
3, Có lỗi của người gây thiệt hại B
4, Quan hệ nhân quả giữa hành vi trái pháp luật và thiệt hại đến danh dự nhân phẩm.
Và Nếu chứng minh được, A hoàn toàn có quyền yêu cầu B bồi thưởng theo đúng quy định. Tuy nhiên cần phân biệt rõ, sự xúc pham jdanh dự nhân phẩm cảu ng khác và sự đánh giá một con người theo quan điểm của người đánh giá, chính vì vậy mà A cần xem xét đầy đủ 4 điều kiện đã nêu rên.
Cám ơn Zen Rùa nhé ! Rùa con đáng yêu !
 

administrator

Administrator
trên mạng nếu nói về pháp luật thì chỉ có chửi người nổi tiếng mới bị thôi :D
Ai cũng là công dân và bình đẳng như nhau. Thế ng nổi tiếng họ ko phải công dân à bạn?

laf 1 công dân thì tất cả đều có quyền và nghĩa vụ như nhau. Đc pháp luật đối xử công bằng . (Tất nhiên là ko nói tới vấn đề .... cái đó chắc ai cũng bít nó khác ở điểm nào)
 
Bên trên