Tư vấn giải quyết vụ việc tố tụng dân sự

[ Cậu Bé Mắt Buồn ]

o0o[ Mắt Ướt ]o0o
Ông BI chết ngày 6/07/1993. Vợ ông BI là bà Zen chết ngày 10/10/1994. Ông bà BI, Zen có các con là M, N, P và để lại tài sản là căn nhà trên diện tích đất 200 m2. Hiện tại, toàn bộ tài sản của ông bà Bi, Zen là do M quản lí, sử dụng. Vì được biết anh M giao bán nhà đất trên cho X với giá 1,5 tỷ đồng nên ngày 12/3/2010 N, P đã khởi kiện yêu cầu toà án chia tài sản là nhà đất mà ông bà Bi,Zen để lại. Tôi muốn hỏi là......
- thời hiệu khởi kiện đối với vụ việc nói trên là bao lâu
- N,P đã nộp đơn yêu cầu toà án áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời đối với căn nhà trên.Vậy biện pháp khẩn cấp tạm thời mà toà án có thể áp dụng và thủ tục áp dụng biện pháp đó là gì....
Hết...tks
 

Bi Kul

Tổng Điều Hành
Thời hiệu là khoảng thời gian mà đơn khởi kiện còn giá trị pháp lý. trong 1 vụ việc thừa kế nó được tính là trong vòng 10 năm kể từ ngày mở thừa kế( người cso tài sản mất. vụ việc trên nên tách bạch ra làm 2 đó là việc thừa kế tài sản của ông B và việc thừa kế tài sản của bà Z
trong vụ việc trên do bạn ko nêu rõ về tài sản nên mình xin chia ra như sau:
1, Mảnh đất là tài sản chung của ông B và bà Z làm ra.
khi ông B mất, mảnh đất sẽ được chia đôi, 1 nửa là tài sản của bà Z ,1/2 là tài sản của ông B ( phần này được chia thừa kế), khi đó 1/2 đó sẽ đựoc chia cho 4 cho 4 người thuộc hàng thừa kế thứ nhất : bà Z , M, N, P mỗi người 1/8 mảnh đất, tóm lại: bà Z đc 5/8 M-N-P mỗi người 1/8
Khi bà Z mất, tài sản của bà Z sẽ được chia đều cho 3 người con
TH 1, cả 2 vụ việc đều còn thời hiệu ( trước ngày 6/7/2003) thì mỗi người con M,N,P sẽ đựuoc chia là 5/24+ 1/8 = 1/3 mảnh đất
TH 2: vụ ông B hết thời hiệu, vụ bà Z còn ( 6/7/2003-10/10/2004) thì: mảnh đất đó, sau khi ông B mất nếu do bà Z quản lí và sử dụng cho tới khi mất thì chia 3 cho M,N,P.
TH3, cả 2 vụ đều hết thời hiệu,( sau ngày 10/10/2004) đương nhiên ông M sẽ là chủ của mảnh đất đó

Giả sử manh đất đó là so tổ tiên ông B để lại thì chỉ liên quan tới vụ thừa kế của ông B:
TH 1, còn thời hiệu ( trước ngày 6/7/2003) mảnh đất chia 3 như bình thường.
TH 2 hết thời hiệu,sau ngày 6/7/2003 mảnh đất đó là của ông M


Trong các trường hợp thời hiệu chua hết, theo khoản 1 Điều 99 BLTTDS các bên cso quyền lợi và nghĩa vụ kiên quan hoàn tàon có quyền yê cấu tòa án áp dụng các biện pháp ngăn chặn khẩn cấp Điều 102 BLTTDS đã quy định 12 biện pháp khẩn cấp tạm thời mà toà án được áp dụng trong đó có: biện pháp phong tỏa tài sản. trường hợp này áp dụng biện pháp này.
về thủ tục:Điều 117 BLTTDS quy định người đưa ra yêu cầu toà án áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời không chỉ phải nộp đơn gửi đến toà án có thẩm quyền mà đơn đó phải thể hiện được các nội dung theo luật định. Tùy từng trường hợp, kèm theo đơn, người đưa ra yêu cầu phải cung cấp cho toà án những chứng cứ chứng minh cho sự cần thiết phải áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời. ở trường hợp này là bằng chứng việc M đang rao bán đất, giấy chứng tử của cưo quan hành chính địa phương để chứng mình còn thời hiệu
 
Bên trên