Tư tưởng hồ chí minh về con đường quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở việt nam

N_H_Thanh91

Điều hành viên
Staff member
1. Về thời kỳ quá độ lên Chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam:

a. Các nhà sáng lập Chủ nghĩa xã hội khoa học nói về tính tất yếu của thời kỳ quá độ.

-Trong tác phẩm “phê phán cương lĩnh Gô-ta”, Mác viết: “Giữa xã hội tư bản chủ nghĩa và Cộng Sản chủ nghĩa là một thời kỳ cải biến cách mạng từ xã hội nọ sang xã hội kia. Thích ứng với thời kỳ ấy là một thời kỳ quá độ chính trị, và nhà nước của thời kỳ ấy không thể là cái gì khác hơn là nền chuyên chính cách mạng của giai cấp vô sản”.

Đó là Mác nói đến con đường quá độ lên Chủ nghĩa xã hội ở các nước tư bản phát triển cao, cơ sở vật chất và kỹ thuật cho Chủ nghĩa xã hội đã được chủ nghĩa tư bản chuẩn bị tương đối đầy đủ.
-Xuất phát từ một nước tư bản phát triển trung bình có xuất phát điểm thấp hơn so với các nước Tây Âu về kinh tế văn hoá, theo Lênin, bước quá độ lên Chủ nghĩa xã hội ở Nga là một thời kỳ lịch sử tương đối dài, nó cần thiết phải thực hiện những bước quá độ nhỏ, những nhịp cầu, những hình thức kinh tế trung gian để dần dần lôi cuốn nhân dân Nga, mà đa số là tiểu nông, đi lên Chủ nghĩa xã hội .
Lênin viết: “Nếu phân tích tình hình chính trị hiện nay, chúng ta có thể nói rằng chúng ta đang ở vào một thời kỳ quá độ trong thời kỳ quá độ”.
-Cũng xuất phát từ đặc thù của nước Nga, Lênin đã nêu lên tư tưởng về thời kỳ quá độbỏ qua giai đoạn phát triển tư bản chủ nghĩa đối với các nước tiểu nông; “với sự giúp đỡ của giai cấp vô sản các nước tiên tiến, các nước lạc hậu có thể tiến tới chế độ Xô – Viết, và qua những giai đoạn phát triển nhất định, tiến tới Chủ nghĩa cộng sản, không phải trải qua giai đoạn phát triển tư bản chủ nghĩa”.

Như vậy, theo quan điểm của chủ nghĩa Mác-Lênin có hai con đường quá độ lên Chủ nghĩa xã hội: một con đường quá độ trực tiếp lên Chủ nghĩa xã hội từ những nước tư bản công nghiệp phát triển cao, và một con đường phát triển ở những nước tiền tư bản chủ nghĩa, quá độ gián tiếp lên Chủ nghĩa xã hội bỏ qua chế độ tư bản. Ở trường hợp sau, chủ nghĩa Mác - Lênin đã vạch rõ, nó chỉ có thể thực hiện được với điều kiện có sự giúp đỡ của một nước công nghiệp tiên tiến đã làm cách mạng xã hội chủ nghĩa thành công và phải có sự lãnh đạo của một chính Đảng vô sản kiên trì đưa đất nước theo con đường Chủ nghĩa xã hội .
b. Quan niệm của Hồ Chí Minh về thời kỳ quá độ lên Chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam:

-Trước hết, Người đã lưu ý chúng ta cần nhận thức rõ tính quy luật chung và đặc điểm lịch sử cụ thể của mỗi nước khi bước vào xây dựng Chủ nghĩa xã hội: “Nhưng tuỳ thời kỳ mà các dân tộc phát triển theo con đường khác nhau…”. Nói cách khác, Người đã chỉ ra hai phương thức quá độ chủ yếu: phương thức quá độ trực tiếp (từ chủ nghĩa tư bản đi lên Chủ nghĩa xã hội ) và phương thức quá độ gián tiếp (từ nghèo nàn, lạc hậu, tiền tư bản chủ nghĩa, qua cách mạng dân chủ nhân dân đi lên Chủ nghĩa xã hội ).
-Hồ Chí Minh đã chỉ ra những đặc điểm và mâu thuẫn của thời kỳ quá độ lên Chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam.

Sau 1954, Miền Bắc nước ta bước vào thời kỳ quá độ trong bối cảnh quốc tế tương đối thuận lợi… Nhưng xuất phát từ đặc điểm to lớn nhất là “từ một nước nông nghiệp lạc hâu tiến thẳng lên Chủ nghĩa xã hội không phải kinh qua giai đoạn đi lên Tư bản chủ nghĩa”. Đặc điểm này đã thâu tóm đầy đủ những mâu thuẫn, khó khăn, phức tạp. Nó đặt ra hàng loạt vấn đề lý luận và thực tiễn mà chúng ta cần nhận thức và giải đáp một cách đúng đắn để tìm ra con đường với những hình thức, bước đi và cách làm phù hợp với đặc điểm đó.

Từ đặc điểm đó, Hồ Chí Minh đã nhiều lần chỉ rõ: “Tiến lên Chủ nghĩa xã hội, không thể một sớm một chiều. Đó là cả một công tác tổ chức và giáo dục”. Là “gian nan, phức tạp hơn việc đánh giặc”. “Chủ nghĩa xã hội không thể làm mau được mà phải làm dần dần”.

Về độ dài của thời kỳ quá độ, xuất phát từ mâu thuẫn của thời kỳ quá độ ở nước ta là mâu thuẫn giữa yêu cầu phải tiến lên xây dựng một chế độ mới có kinh tế công nghiệp, nông nghiệp hiện đại, có văn hoá, khoa học tiên tiến với tình trạng lạc hậu kém phát triển lại đối phó với bao thế lực cản trở, phá hoại mục tiêu của chúng ta, Người nói: “Xây dựng Chủ nghĩa xã hội là một cuộc đấu tranh cách mạng phức tạp, gian khổ và lâu dài”, là một cuộc biến đổi khó khăn nhất và sâu sắc nhất”. Vì chúng ta phải xây dựng một xã hội hoàn toàn mới xưa nay chưa từng có trong lịch sử dân tộc ta. Chúng ta phải thay đổi triệt để những nếp sống, thói quen, ý nghĩ và thành kiến có gốc rễ sâu xa hàng ngàn năm. Chúng ta phải thay đổi quan hệ sản xuất cũ, xoá bỏ giai cấp bốc lột, xây dựng quan hệ sản xuất mới… phải dần dần biến nước ta từ một nước nông nghiệp lạc hậu thành một nước công nghiệp”. Người khẳng định lại : thời kỳ quá độ là một thời kỳ lịch sử lâu dài, đầy khó khăn.
-Về nhiệm vụ lịch sử của thời kỳ quá độ: Theo Bác là xây dựng nền tảng cơ sở vật chất - kỹ thuật cho Chủ nghĩa xã hội.
2.Về bước đi và phương thức, biện pháp xây dựng CNXH ở Việt Nam:

Chủ nghĩa xã hộ có mục tiêu, nguyên lý chung giống nhau, nhưng mỗi nước có đặc điểm lịch sử cụ thể khác nhau, nên phương thức, biện pháp, bước đi, cách làm… Chủ nghĩa xã hội không giống nhau. Người nói: “ta không thể giống Liên Xô,… ta có thể đi con đường khác để tiến lên Chủ nghĩa xã hội …”.
a. Về bước đi của thời kỳ quá độ:

Thấm nhuần những chỉ dẫn của Lê nin “phải kiên nhẫn bắc những nhịp cầu nhỏ, vừa tầm, lựa chọn những giải pháp trung gian, quá độ.”. Tư tưởng chỉ đạo của Hồ Chí Minh về bước đi của thời kỳ quá độ ở Việt Nam là phải qua nhiều bước, “bước ngắn, bước dài, tuỳ theo hoàn cảnh” nhưng “chớ ham làm mau, ham rầm rộ… đi bước nào vững chắc bước ấy, cứ tiến dần dần.”
Về bước đi trong cải tạo nông nghiệp: Người nói: “… lúc đầu là cải cách ruộng đất, sau tiến lên một bước là tổ chức tổ đổi công sao cho tốt, cho khắp, lại tiến lên hình thức hợp tác xã dễ dàng, rồi tiến lên hợp tác xã cao hơn…”.
Về bước đi trong phát triển công nghiệp: Người sớm đề phòng bệnh duy ý chí: mấy năm kháng chiến, ta chỉ có nông thôn, bây giờ mới có thành thị… nếu muốn công nghiệp hoá gấp là chủ quan… Ta cho nông nghiệp là quan trọng và ưu tiên, rồi đến tiểu thủ công nghiệp và công nghiệp nhẹ, sau mới đến công nghiệp nặng, “làm trái với Liên Xô cũng là mác xít”.
b. Về phương thức, biện pháp, cách thức xây dựng Chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam:

Người luôn nhắc nhở phải luôn nêu cao tinh thần độc lập, tử chủ, sáng tạo, chống giáo điều, rập khuôn kinh nghiệm nước ngoài, phải suy nghĩ, tìm tòi, sáng tạo ra cách làm phù hợp với thực tiễn Việt Nam. Cụ thể:
+ Trong bước đi và cách làm Chủ nghĩa xã hội ở Miền Bắc, phải thể hiện được sự kết hợp giữa hai nhiệm vụ chiến lược của Cách mạng Việt Nam : “xây dựng Miền Bắc, giải phóng miền Nam...”
 

dumy10617

Thanh Niên Xóm
THIẾT KẾ WEB THEO YÊU CẦU 4.000.000 VNĐ - 0904.594.592
Khuyến mãi:
+ Hosting 2GB và Tên Miền Quốc Tế trị giá 2.190.000vnđ
+ Miễn phí đăng 500 tin đăng quảng cáo lên các website Việt Nam trị giá
400.000vnđ
- Bảo hành: trọn đời.

UY TÍN - CHUYÊN NGHIỆP - TẬN TÂM

Doanh nghiệp, cơ sở của bạn đang sử dung website và gặp khó khăn như sau:

- Web chưa có giao diện riêng khi xem trên điện thoại hoặc máy tính bảng
- Không biết các quản lý web cũng như đưa hình ảnh mới lên web.
- Web gặp sự cố, lỗi nhưng không được đơn vị thiết kế website hỗ trợ.
- Giao diện web đã cũ, lỗi thời nhưng không được tư vấn làm mới.
- Công ty thiết kế web hiện tại hay đưa ra lý do để thu thêm phí của quý
khách.
- Website hoạt động đã lâu nhưng không có hiệu quả. Chỉ mang tính chất có
để cho vui.
- Không được sự hỗ trợ kịp thời khi quý khách đang cần chỉnh sửa lỗi web.
- Muốn làm thêm 1 web mới hoặc web vệ tinh nhưng không biết làm ở đâu đảm
bảo chất lượng

Cung cấp dịch vụ và giải pháp sau:
- Thiết kế web chuyên nghiệp, giao diện mới nhất năm 2017.
- Hỗ trợ đăng ký hosting - tên miền uy tín.
- Marketing online, quảng cáo website cho nhiều người biết đến hơn
- Thiết kế nhận diện thương hiệu: Logo, name card, thẻ nhân viên...
- Hỗ trợ khách hàng 24/7 :
0904.594.592 - (08) 6269 2856

THIẾT KẾ WEB DUMY – SỰ LỰA CHỌN CỦA BẠN

Liên hệ:
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ DUMY
HOTLINE: (08) 6269 2856 - 0904.594.592 ( viber / zalo)
+ Email: thietkewebdumy@ gmail. com
+ SKYPE: trantuyen2910
+ website: WebChuyen. Com
 

vantoantavn

Thanh Niên Xóm
Các loại sản phẩm tẩy rửa: Nước rửa tay diệt khuẩn, Nước lau nhà bếp, Nước xịt phòng, Nước xả vải được sử dụng rất phổ biến trong đời sống hằng ngày. Sản xuất và kinh doanh các sản phẩm tẩy rửa gia dụng là một ngành mang lại lợi nhuân cao.

Liên hệ SĐT: 0122.9625.524 (Mr. Thành)Nước rửa tay diệt khuẩn

Sản phẩm giúp vệ sinh tay hàng ngày, khử mùi tanh hải sản, bảo vệ đôi tay khỏi vi trùng và môi trường bụi bẩn, tránh được các bệnh truyền nhiễm, bảo vệ da tay trắng mịn. Hương thơm tự nhiên giúp da tay luôn thơm tho. Nước rửa tay diệt khuẩn với công thức độc đáo, dịu nhẹ cho da nên có thể dùng thường xuyên.

Nước lau nhà bếp

Sản phẩm giúp làm sạch vết bẩn, làm sạch kệ bếp, đồ dùng nhà bếp, cho bếp luôn sạch đẹp. Nước lau nhà bếp với công thức tẩy rửa mạnh, an toàn, nhẹ nhàng xóa sạch các vết bẩn thông thường, diệt mọi vi khuẩn trên bề mặt tiếp xúc, có hương hoa thơm mát, tạo sự thư giãn, thoải mái mỗi khi đứng trong căn bếp gia đình. Sản phẩm không gây hại da tay khi tiếp xúc, thân thiện với môi trường.

Nước xịt phòng

Sản phẩm có tác dụng Loại bỏ các mùi khó chịu trong căn phòng, tạo không khí trong lành, tươi mới, mang đến cảm giác thư giãn, dễ chịu cũng như giúp tinh thần thoải mái hơn.. Mùi thơm được giữ lâu trong căn nhà của bạn. Nước xịt phòng sử dụng các nguyên liệu lành tính, an toàn với sức khỏe người sử dụng.

Kem tẩy rỉ kim loại

Việc vệ sinh bàn bếp, bề mặt bếp gas hay các ngóc ngách trong lò vi sóng chiếm của bạn rất nhiều thời gian và công sức. Với kem tẩy rỉ kim loại mọi vết bẩn trên nền kim loại, sứ, vải hay gỗ cũng sẽ nhanh chóng biến mất. Kem tẩy rỉ kim loại có thể tẩy sạch các loại vi khuẩn nguy hiểm như trực khuẩn Samonela, vi khuẩn .Dễ dàng tẩy rửa được nhiều vật dụng với nhiều chất liệu khác nhau: đồ gốm, thủy tinh, kim loại, nhựa và máy giặt mà không cần phải cọ, chùi nhiều.

Kem tẩy rỉ kim loại được sản xuất từ nguyên liệu an toàn và phương thức mới nên không gây hại cho da tay.

Nước xả vải

Sản phẩm giúp quần áo có mùi thơm tự nhiên, nhẹ nhàng thơm mát. Nước xả vải làm vải mềm và dễ gấp nếp, tác dụng bảo vệ lâu dài từng thớ sợi quần áo, tính năng chống tĩnh điện, chống nhăn và dễ ủi, lưu hương lâu, giúp quần áo luôn như mới. Sản phẩm thích hợp cho mọi loại vải, sử dụng cho giặt tay và máy giặt.

Giá chuyển giao cho mỗi sản phẩm: 5 triệu. Có hợp đồng chuyển giao.

Liên hệ SĐT: 0122.9625.524 (Mr. Thành)

Ngoài ra tôi còn hướng dẫn sản xuất:

Keo dán trên các loại vật liệu: Giấy, nhựa, da giày, kim loại, thủy tinh,…

Các loại sơn nước và sơn dung môi

Dầu gội đầu, dầu xả

Sữa tắm và các loại mỹ phẩm khác...
 

vietphanmem20588

Thanh Niên Xóm
CHO THUÊ XE CẨU TẬN NƠI

CHO THUÊ XE CẨU TRUNG HIẾU chuyên cung cấp các loại xe cẩu cho thuê sử dụng/ nâng/ cẩu hàng hóa... Chúng tôi có đầy đủ các loại xe cẩu với đa dạng trọng tải từ nhỏ: 1 tấn,…15 tấn,… đến những chiếc xe tải chuyên dụng: 50 tấn,…100 tấn,…Chất lượng xe luôn được kiển định đảm bảo an toàn tuyệt đối.

TRUNG HIẾU có một đội ngũ nhân viên năng động, nhiệt huyết với nghề….một đội ngũ lái xe được đào tạo bài bản chuyên nghiệp, với kinh nghiệm nhiều năm trong nghề sẵn sàng xử lý mọi tình huống bất ngờ, luôn đảm bảo an toàn tuyệt đối chất lượng hàng hóa cho quý khách hàng. Luôn có những chính sách ưu đãi cho những khách hàng thân thiết và những chính sách bảo hiểm hàng hóa, đền bù khi có rủi ro xảy ra.

DỊCH VỤ CỦA CHÚNG TÔI CAM KẾT:

1/ Giá rẻ nhất, đảm bảo mức giá ổn định và ít biến động.

2/ Quy trình đăng ký thuê xe đơn giản và nhanh chóng

3/ Tư vấn và chăm sóc khách hàng liên tục 24/7 : 0901 386 523 – 0966 772 126 ( Zalo )

Hàng hóa được vận chuyển chuyên nghiệp, nhanh chóng với đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp, giàu kinh nghiệm, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho hàng hóa.

Phục vụ tại các quận trong tphcm: Quận 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,bình tân, bình thạnh, tân bình, tân phú, phú nhuận, gò vấp, củ chi, hóc môn …và các tỉnh lân cận như: long an, tiền giang, bình dương, Đồng nai… liên tục 24/24

TRUNG HIẾU còn cung cấp các dịch vụ vận tải khác như: vận chuyển hàng hóa bằng xe tải, xe cẩu…, dịch vụ nâng hạ hàng hóa, cho thuê xe nâng, dịch vụ xếp dỡ, di dời kho xưởng, máy móc, thiết bị,…
 

vietphanmem20588

Thanh Niên Xóm
CHO THUÊ XE CẨU TẬN NƠI

CHO THUÊ XE CẨU TRUNG HIẾU chuyên cung cấp các loại xe cẩu cho thuê sử dụng/ nâng/ cẩu hàng hóa... Chúng tôi có đầy đủ các loại xe cẩu với đa dạng trọng tải từ nhỏ: 1 tấn,…15 tấn,… đến những chiếc xe tải chuyên dụng: 50 tấn,…100 tấn,…Chất lượng xe luôn được kiển định đảm bảo an toàn tuyệt đối.

TRUNG HIẾU có một đội ngũ nhân viên năng động, nhiệt huyết với nghề….một đội ngũ lái xe được đào tạo bài bản chuyên nghiệp, với kinh nghiệm nhiều năm trong nghề sẵn sàng xử lý mọi tình huống bất ngờ, luôn đảm bảo an toàn tuyệt đối chất lượng hàng hóa cho quý khách hàng. Luôn có những chính sách ưu đãi cho những khách hàng thân thiết và những chính sách bảo hiểm hàng hóa, đền bù khi có rủi ro xảy ra.

DỊCH VỤ CỦA CHÚNG TÔI CAM KẾT:

1/ Giá rẻ nhất, đảm bảo mức giá ổn định và ít biến động.

2/ Quy trình đăng ký thuê xe đơn giản và nhanh chóng

3/ Tư vấn và chăm sóc khách hàng liên tục 24/7 : 0901 386 523 – 0966 772 126 ( Zalo )

Hàng hóa được vận chuyển chuyên nghiệp, nhanh chóng với đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp, giàu kinh nghiệm, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho hàng hóa.

Phục vụ tại các quận trong tphcm: Quận 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,bình tân, bình thạnh, tân bình, tân phú, phú nhuận, gò vấp, củ chi, hóc môn …và các tỉnh lân cận như: long an, tiền giang, bình dương, Đồng nai… liên tục 24/24

TRUNG HIẾU còn cung cấp các dịch vụ vận tải khác như: vận chuyển hàng hóa bằng xe tải, xe cẩu…, dịch vụ nâng hạ hàng hóa, cho thuê xe nâng, dịch vụ xếp dỡ, di dời kho xưởng, máy móc, thiết bị,…
 
Bên trên