Từ " End" và " Finish"

bsbdonganh

Manager TTDA
“End” và “Finish” trong tiếng Anh được hiểu thế nào?

Là động từ, Finish được hiểu với nghĩa hoàn thành một việc gì đó còn End là kết thúc, chấm dứt một việc dù có thể chưa có kết quả...

- Khi được sử dụng là một danh từ, Finish và End có sự khác biệt rõ hơn một chút.

Đối với sự kết thúc vật lý (điểm kết thúc của một đoạn đường, sợi dây…) thì Finish không thể dùng thay End.
End mang nghĩa đột ngột hơn, dứt khoát hơn. Finish được sử dụng với những kết thúc có chủ định, do đã “hoàn thành” mục tiêu đã đề ra chứ không hẳn là bắt buộc phải kết thúc:

+ Stop at the finish (dừng tại vạch kết thúc) - Không có nghĩa là đến vạch đó là hết đường mà phải dừng lại, vẫn có thể đi tiếp được.

+ Stop at the end of the road (đi đến hết đường thì dừng lại) - Chỗ đó là chỗ kết thúc của con đường rồi, đến chỗ đó thì bắt buộc phải dừng lại không thể đi tiếp.

- Là động từ, Finish được hiểu với nghĩa hoàn thành một việc gì đó còn End là kết thúc, chấm dứt một việc dù có thể chưa có kết quả. Khác biệt này có thể nhận thấy qua ví dụ:

+ They couldn’t finish the race. They had to end it because of heavy rain(Họ đã không thể kết thúc (hoàn thành) cuộc đua được. Họ đã phải dừng lại vì có cơn mưa to quá)
Câu trước dùng Finish vì tình huống ở đây là họ dừng lại, không hoàn thành cuộc đua để chọn ra người thắng thua, cuộc đua chưa có kết quả, nhấn mạnh đến tính kết quả. Vế sau dùng End vì chỉ muốn nói đến việc quyết định dừng cuộc đua vì có lý do khách quan, chưa có kết quả thắng thua gì cả.

Không thể dùng End cho câu đầu và Finish cho câu sau được vì nếu thích, họ có thể dừng (could end) cuộc đua bất cứ lúc nào nhưng để kết thúc, hoàn thành (finish) cuộc đua, chọn ra người thắng thua cần phải có một quá trình các tay đua đua với nhau.

- Để hiểu rõ hơn ta hãy xét ví dụ:

+ They finish work at 5 o’clock (họ xong việc - thôi không làm việc nữa và về nhà chẳng hạn - lúc 5 giờ).

Có nghĩa là họ thu xếp hoàn thành các công việc cần thiết nói chung vào 5 giờ hàng ngày để về nhà. Nếu muốn, họ có thể làm thêm giờ hoặc làm thêm việc khác.

+ He ended his career with a very big live show (anh ta đã kết thúc sự nghiệp với một buổi biểu diễn rất lớn).

Có nghĩa là kết thúc luôn, sau đó anh ta không còn tiếp tục sự nghiệp nữa.

* Các bạn hãy tự phân tích các ví dụ sau nhé:

+ Come to visit me when school year ends.

(Hãy đến thăm bà khi kết thúc năm học nhé.)

+ We will finish school at the end of this year.

(Cuối năm nay là chúng tôi sẽ học xong.)

+ There’s always light at the end of the tunnel.

(Luôn có ánh sáng ở cuối đường hầm - “Khổ tận cam lai”)

+ Finish your homework and then you can watch TV.

(Làm xong bài tập về nhà đi rồi mới được xem TV.)

+ I haven’t finished my book yet because I just don’t know how to end the story.

(Tôi vẫn chưa hoàn thành cuốn sách vì tôi không biết phải kết thúc câu chuyện như thế nào nữa.)

+ The children finished off all the cakes right after the party ended.

(Bọn trẻ đã ăn hết bánh ngay sau khi buổi tiệc kết thúc.)


Nguồn: Sưu tầm​
 
Bên trên