Truyện 2 anh em sinh đôi :)

CaoHoang.DJ

Thanh Niên Xóm
Có 2 đứa trẻ vẫn đang ở trong bụng nói chuyện với nhau.
Đứa thứ nhất hỏi: "Sau này mày đc sinh ra và lớn lên mày sẽ làm nghề gì?"
Đứa thứ 2 trả lời: "Sau này tao sẽ làm thợ điện"
Đứa thứ nhất hỏi tiếp: "Vì sao?"
Đứa thứ 2 trả lời tiếp: "Vì tao không nhìn thấy mặt mày"
Tương tự
Đứa thứ 2 hỏi: "Sau này mày đc sinh ra và lớn lên mày sẽ làm nghề gì?"
Rồi thằng thứ nhất trả lời: "Tao sẽ làm công an"
Đứa thứ 2 hỏi tiếp: "Vì sao?"
Đứa thứ nhất trả lời: "Vì tao muốn bắt cái thằng nó trọc gậy và nhổ nước bọt vào tao :))"
 
Bên trên