Trường Tiểu học Đông Hội

iLoVeU

Moderator
Tiểu học Đông Hội

Địa chỉ: Thôn Hội Phụ – xã Đông Hội – huyện Đông Anh – Tp. Hà Nội
Điện thoại: 043. 9611060 – 043.9613299
Email: c1donghoi-da@hanoiedu.vn
Website: (Chưa có) Tham gia luôn tại http://tuoitredonganh.biz ;))
Hiệu trưởng: Ông (bà): Phạm Thị Dung
Điện thoại: CQ: 043. 9611060 DĐ: 094.5301717 NR: 043.8836848
Phó hiệu trưởng: Ông (bà): Nguyễn Thị Bích Thuỷ
Điện thoại: CQ: 043.9613299 DĐ: 0987999597 NR: 043.8800226
Chủ tịch công đoàn: Ông (bà): Nguyễn Thị Thành
Điện thoại: CQ: 043.9613299 NR: 043.9610062

Giới thiệu khái quát về nhà trường

DongHoi.bmp


KHUNG CẢNH TRƯỞNG TIỂU HỌC ĐÔNG HỘI


Trường Tiểu học Đông Hội có tổng diện tích 10.948 m2, chia làm 2 khu riêng biệt. Trường có 21 phòng học, không có khu hiệu bộ và các phòng chức năng, cơ sở vật chất còn rất nghèo.

Năm học 2009 - 2010
Chủ đề năm học “Năm học đổi mới quản lý và nâng cao chất lượng giáo dục”
I. HỌC SINH
* Số lớp học: 21 lớp
* Số học sinh: 693 học sinh


3. Tổng hợp
+. Tổng số cán bộ, giáo viên, CNV trong nhà trường: 44
+. Tổng số giáo viên trong nhà trường: 36
Trong đó:
Tốt nghiệp Đại học: 14 cán bộ, giáo viên. Chiếm 32%
Tốt nghiệp Cao Đẳng: 21 cán bộ, giáo viên. Chiếm 48%
Tốt nghiệp TCCN: 05 cán bộ, giáo viên. Chiếm 11%

III. CÁC DANH HIỆU THI ĐUA VÀ NHỮNG CHỈ TIÊU CHÍNH

Trường đạt danh hiệu trưiờng tiên tiến cấp huyện.
Công đoàn 4 năm vững mạnh.
Năm học 2008 – 2009 công đoàn đạt danh hiệu xuất sắc.
Chỉ tiêu năm học 2008 – 2009
Học sinh đạt danh hiệu học sinh giỏi: 200 em.
Học sinh đạt danh hiệu học sinh tiên tiến: 223 em.

Nguồn: http://donganh.hanoi.gov.vn/vns_portlets/vns_files/File/KhoiTieuHoc/TH_DongHoi_Web11.html
 
Bên trên