Trường Tiểu học Việt Hùng

iLoVeU

Moderator
Trường Tiểu học Việt Hùng​

Địa chỉ: Việt Hùng - Đông Anh - Hà Nội
Điện thoại: 043 883 3663
FAX:…………………………………..
Email: c1viethung-da@hanoiedu.vn
Website (nếu có): Tham gia thảo luận tại http://tuoitredonganh.biz :D
Hiệu trưởng: Ông (bà): Lê Thị Thu Lý
Điện thoại:
CQ: 043 883 3663 DĐ:0986243868 NR: 043 883 7038
Phó hiệu trưởng: Ông (bà): Nguyễn Thị Lý
Điện thoại:
CQ: 043 963 2107 DĐ: 0169 759 3464 NR: 043 965 0206
Phó hiệu trưởng: Ông (bà): Phạm Đông Hà
Điện thoại:
CQ: 043 963 2107 DĐ: 0975 634 386 NR: 043 883 1796
Chủ tịch công đoàn: Ông (bà): Phạm Thị Vĩnh
Điện thoại:
CQ: 043 883 3663 DĐ: 0166 640 2372 NR: 043 965 0499GIỚI THIỆU KHÁI QUÁT VỀ NHÀ TRƯỜNG


Trường Tiểu học Việt Hùng nằm trên địa bàn xã Việt Hùng - Một làng quê giàu truyền thống cách mạng và hiếu học. Trường được thành lập từ năm học 1941-1942. Ban đầu có tên là trường Kiêm bị Dục Nội. Dưới mái trường này nhiều thầy giáo đã được lưu danh như thầy giáo Nguyễn Thế Bưu, thầy giáo Dĩnh, thầy giáo Trịnh Quảng bình và nhiều thầy cô khác.
Trong những năm kháng chiến chống Pháp, mặc dù là vùng bị địch tái chiếm đóng song trường vẫn duy trì hoạt động giảng dạy, đáp ứng nhu cầu học tập của con em nhân dân trong xã. Phong trào Bình dân học vụ được các giáo viên nhà trường tham gia rất hăng hái, nhiều thầy cô đã được nhận giấy khen, bằng khen và huy hiệu của Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Hưởng ứng lời kêu gọi tham gia kháng chiến, nhiều thầy giáo đã lên đường nhập ngũ và đã anh dũng hi sinh như thầy giáo Ngô Thế Thành, thầy giáo Nguyễn Hữu Ngôn…
Có thể nói trường tiểu học Việt Hùng chính là cái nôi của sự nghiệp giáo dục Đông Anh. Trong thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá ngày nay, phát huy truyền thống của lớp người đi trước, thầy trò nhà trường luôn nỗ lực phấn đấu trong học tập và giảng dạy. Học thật, chất lượng thật luôn là mục tiêu nhà trường đề ra hàng năm. Chính vì vậy mà chất lượng giáo dục và học tập của nhà trường luôn có chiều sâu và thực chất. Nhiều năm qua trường đạt trường tiên tiến cấp Huyện, Chi bộ trong sạch vững mạnh, Công đoàn vững mạnh xuất sắc cấp huyện, Liên đội xuất sắc cấp huyện. Năm học 2008 – 2009 Trường đạt trường tiên tiến cấp Huyện, Chi bộ trong sạch vững mạnh, Công đoàn Xuất sắc cấp Thành phố, Liên đội xuất sắc cấp Thành phố.
Có được thành tích kể trên là nhờ sự đoàn kết, nhất trí, tinh thần cộng đồng trách nhiệm và tính dân chủ cao của tập thể sư phạm nàh trường. Bên cạnh đó phải kể đến sự nhận thức đúng đắn trong công tác xã hội hoá giáo dục của nhân dân trong xã. Năm học 2008 – 2009 trường thực sự đã tạo được môi trường giáo dục thân thiện, thực hiện tốt phong trào thi đua xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực. Năm học mới này, trường sẽ tiếp tục phấn đấu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm học góp phần phát triển sự nghiệp giáo dục của huyện Đông Anh nói chung và của địa phương nói riêng.


NĂM HỌC 2009 – 2010
Chủ đề năm học “Năm học đổi mới quản lý và nâng cao chất lượng giáo dục”


I. HỌC SINH

* Số lớp học: 38
* Số học sinh: 1393


2. Tổng hợp
+. Tổng số cán bộ, giáo viên, CNV trong nhà trường: 70
+. Tổng số giáo viên trong nhà trường: 58
Trong đó:
Tốt nghiệp Đại học:14 giáo viên. Chiếm 24,2%
Tốt nghiệp Cao Đẳng: 37 giáo viên. Chiếm 64,7%
Tốt nghiệp TCCN: 7 giáo viên. Chiếm 12,1%

III. CÁC DANH HIỆU THI ĐUA VÀ NHỮNG CHỈ TIÊU CHÍNH
1- Công tác phát triển:

Duy trì sĩ số : 100 %
Huy động học sinh khối 2,3,4,5 ra lớp : 100%
Học sinh đúng độ tuổi toàn cấp : 100%


Tỷ lệ học sinh toàn cấp lên lớp cuối năm: 98,5% sau khi đã thi lại: 99,5%
- Hoàn thành chương trình tiểu học: 100%
- Số học sinh giỏi lớp 5: 90 HS = 40%
- Giáo viên dạy giỏi: + Cấp huyện : 4 đ/c
+ Cấp TP: 1 đ/c
- Hoạt động TDTT: đạt giải Nhất, Nhì, Ba
- Chất lượng VSCĐ: + Loại A: 87%
+ Loại B: 23%
- Học sinh tham gia bảo hiểm: BHYT = 92%
BHTT= 95%
3. Công tác DS và KHHGĐ .
* Chỉ tiêu : 100% CBGVNV nhà trường thực hiện tốt về DS và KHHGĐ, không có người sinh con thứ 3.
4. Công tác quản lý :
* Chỉ tiêu:
- Công tác quản lý xếp loại tốt
- Thanh tra toàn diện 1/3 giáo viên
- Kết nạp từ 1-2 đ/c đảng viên mới
5. Công tác tuyển sinh, thông tin báo cáo
a/ Tuyển sinh
* Chỉ tiêu:
- Đảm bảo chỉ tiêu tuyển sinh đạt 100%.
b/ Thông tin báo cáo:
* Chỉ tiêu:
- 100% các báo cáo nộp đủ, đúng mẫu, đúng thời gian quy định.
- Đảm bảo tính trung thực.
- Đảm bảo tính cập nhật công nghệ thông tin.
* Các danh hiệu tập thể:

Trường : Tiên tiến xuất sắc cấp Thành phố.

Tiên tiến xuất sắc về TDTT cấp Thành phố

Tổ tiên tiến : Gồm các tổ: 1,2,3,4,5,Năng khiếu
Đoàn thanh niên : Chi đoàn xuất sắc
Liên đội : Xuất sắc cấp Trung ương.
Công đoàn : Xuất sắc cấp Thành phố.
Chi bộ : Trong sạch vững mạnh xuất sắc.

Nguồn: http://donganh.hanoi.gov.vn/vns_portlets/vns_files/File/KhoiTieuHoc/TH_VietHung.html
 
Bên trên