Trò chơi Nếu .... thì

Tít xù

Never Give Up
Luật chơi rất đơn giản. 1 người đưa ra nếu và các bạn chỉ cần đưa ra thì. Người Cm sau sẽ đưa ra kết quả từ nếu của người trước và tiếp tục đưa ra vế nếu để người tiếp theo đưa vế thì.
Để mở màn tít sẽ bắt đầu vế nếu trước

Nếu ngày mai Tít là admin của 4r này :>
Mời ng tiếp theo đưa ra vế thì nào :">
 

administrator

Administrator
không chơi kiểu chính trị này nhé!

Nếu cái khác đi
Sao lại chính trị nhỉ, có thể thành sự thật chứ ^^*.

Nếu ngày mai tít làm admin thì mọi người sẽ chúc mừng tít ;)).
nếu cuối tuần này TTDA tổ chức cụộc họp ?
 

bsbdonganh

Manager TTDA
Sao lại chính trị nhỉ, có thể thành sự thật chứ ^^*.

Nếu ngày mai tít làm admin thì mọi người sẽ chúc mừng tít ;)).
nếu cuối tuần này TTDA tổ chức cụộc họp ?
Thì mình đi họp cùng mọi người :):)

Nếu cả thế giới bị mất tất cả quay về thời kì đồ đá thì sao nhỉ :-ss
 
Bên trên