trò chơi 3 chữ

N2T

Happiness is an Illusion
làm trò chơi góp vui cho forum tụi mình
vd: bạn đầu tiên ghi
...Một ngày kia...
bạn thứ 2 ghi
... Hai chúng ta ...
bạn típ theo :
... cùng nhau đi ...
CỨ THẾ FORUM TA SẼ VIẾT THÀNH 1 CÂU CHUYỆN CÁC BẠN NÀO THẾY HAY THÌ THAM GIA ĐỪNG CÓ VIẾT BẬY PHÁ HÕNG CÂU CHUYỆN NHA
 
Bên trên