Trí pHèo Thời @ ( hay cực luôn )

ßøO ﮒÿU ŊħƯŋ

kOn ngOaN tRò rỌy :">
Hự...mình đc thanks 58 lần rồi à ...kinh ghê đây nhỉ ...:22124305-2-425154:...hơn em boo rồi :22124305-2-113F03:

tHế saO hOk tHaNks lẠi cHo ngƯờI tA :22124305-2-92DB: :22124305-2-93N6:
phẢi giÚp nhAu thÌ mỚi cÙnG đI lÊn đC cHứ :22124305-2-20R17:


---------- Post added at 04:44 PM ---------- Previous post was at 04:41 PM ----------

em nói nghe hay thế. mỗi người chỉ thanks dc 1 lần thank dc nhiều lần anh thank mãi cũng được :))

tHôI tHôI :22124305-2-631451:
e hOk cẦn nHiỀu :22124305-2-502L8:
cHỉ cẦn mỖi bÀi aNh tHaNks cHo e 1 cÁi lÀ đC rÒy :22124305-2-255432:
lỜi nÓy đI cÙnG vS hàNh độNg
tHaNks đI aNh =)) :22124305-2-K2553:
 
Bên trên