Tra Cứu Điểm Thi Tốt Nghiệp Nhanh và Chính xác trên TTĐA

-Hero ♥

Chủ nhiệm
http://tuoitredonganh.vn/diem/
logo.png

http://tuoitredonganh.vn/tradiem/
 

administrator

Administrator
Staff member
EM có thể sửa, và thêm liên kết ở ttda-new cho sinh động thêm nhé. những code đơn giản nhưng nhiều lúc rất tiện.
A tin là em sẽ có nhiều trải nhiệm, biết đâu sau này có nhiều ý tưởng sau này.

Ai xem điểm rồi báo danh đỗ hay thi lại nào ;)). Thời buổi này mấy ai trượt nhỉ
 
Bên trên