Tổng hợp các code home = HTML chuẩn (Leech)

iLoVeU

Moderator
1 Skin Home Màu Đen Đẹp Tuyệt Vời


Demo

Link Download:

Http://www.mediafire.com/download.php?lmlww9xdnjm


Skin Home Đơn Giản Mà Cool Hết Biết


Demo
Click this bar to view the full image.


Link Download:

Http://www.mediafire.com/download.php?be9yykmyxm4

Bạn Nào Down Về Thấy Hay Thì Nhớ Để Lại Vào Dòng Cảm Ơn Nhá!


1 Skin Home Màu Hồng Hơi Bị Vip

Demo


Click this bar to view the full image.
Link Download:

Http://www.mediafire.com/download.php?eryom6lrtgm

Bạn Nào Down Về Thấy Hay Thì Nhớ Để Lại Vào Dòng Cảm Ơn Nhá!
Trang Home Màu Hồng Tím Đẹp Mê Hồn


Demo

Link Download:

Http://www.mediafire.com/download.php?wmwvmvq2bj0

Bạn Nào Down Về Thấy Hay Thì Nhớ Để Lại Vào Dòng Cảm Ơn Nhá!

1 Skin Home Màu Xanh Cực Pro


Demo
Click this bar to view the full image.


Link Download:

Http://www.mediafire.com/download.php?xyy0j0ndcem

Bạn Nào Down Về Thấy Hay Thì Nhớ Để Lại Vào Dòng Cảm Ơn Nhá!

1 SKin Home Màu Da Cam Cực Kì Kute


Demo

Link Download:

Http://www.mediafire.com/download.php?y1zhmklywmd

Bạn Nào Down Về Thấy Hay Thì Nhớ Để Lại Vào Dòng Cảm Ơn Nhá!

1 Skin Home Đơn Giản Mà Cool


DemoLink Download:

Http://www.mediafire.com/download.php?g1znubwmjmm

Bạn Nào Down Về Thấy Hay Thì Nhớ Để Lại Vào Dòng Cảm Ơn Nhá!

1 Skin Home Giáng Sinh Cực Vip


Demo
Click this bar to view the full image.


Link Download:

Http://www.mediafire.com/download.php?yujb4m5yqmx

Bạn Nào Down Về Thấy Hay Thì Nhớ Để Lại Vào Dòng Cảm Ơn Nhá!

1 Skin Home Đơn Giản Mà Ngầu


DemoLink Download:

Http://www.mediafire.com/download.php?ghm1fdusnev

Bạn Nào Down Về Thấy Hay Thì Nhớ Để Lại Vào Dòng Cảm Ơn Nhá!

1 Skin Home Đẹp, Giao Diện Hiện Đại


Demo
Click this bar to view the full image.


Link Download:

Http://www.mediafire.com/download.php?0nd1itm**cs

Bạn Nào Down Về Thấy Hay Thì Nhớ Để Lại Vào Dòng Cảm Ơn Nhá!
Skin Home Màu Đen Đẹp Hết Chỗ Chê


DemoLink Download:

Http://www.mediafire.com/download.php?czmmvw0y2mm

Bạn Nào Down Về Thấy Hay Thì Nhớ Để Lại Vào Dòng Cảm Ơn Nhá!
1 Trang Home Màu Hồng Phấn Khá Đơn Giản


DemoLink Download:

Http://www.mediafire.com/download.php?t9njykz491j

Bạn Nào Down Về Thấy Hay Thì Nhớ Để Lại Vào Dòng Cảm Ơn Nhá!

1 Trang Home Cực Kì Đơn Giản


Demo
Click this bar to view the full image.


Link Download:

Http://www.mediafire.com/download.php?sickv3rtxcb

Bạn Nào Down Về Thấy Hay Thì Nhớ Để Lại Vào Dòng Cảm Ơn Nhá!

1 Skin Home Màu Xanh Da Trời Khá Cool


DemoLink Download:

Http://www.mediafire.com/download.php?w054ymio0bl

Bạn Nào Down Về Thấy Hay Thì Nhớ Để Lại Vào Dòng Cảm Ơn Nhá!

1 Skin Home Đơn Giản, Load Nhanh


DemoLink Download:

Http://www.mediafire.com/download.php?yqdqymnbtyu

Bạn Nào Down Về Thấy Hay Thì Nhớ Để Lại Vào Dòng Cảm Ơn Nhá!

1 Skin Home Giáng Sinh Đơn Giản Mà Đẹp


Demo
Click this bar to view the full image.


Link Download:

Http://www.mediafire.com/download.php?z2le3gjxtmm

Bạn Nào Down Về Thấy Hay Thì Nhớ Để Lại Vào Dòng Cảm Ơn Nhá!

1 SKin Home Màu Cam Đen Khá Cool


DemoLink Download:

Http://www.mediafire.com/download.php?niwmgtmiyh1

Bạn Nào Down Về Thấy Hay Thì Nhớ Để Lại Vào Dòng Cảm Ơn Nhá!

Skin Màu Trắng Khá Pro


Demo
Click this bar to view the full image.


Link Download:

Http://www.mediafire.com/download.php?zjwqvmmt0ml

Bạn Nào Down Về Thấy Hay Thì Nhớ Để Lại Vào Dòng Cảm Ơn Nhá!

Skin Home Màu Đen Trông Rất Cool!


DemoLink Download:

Http://www.mediafire.com/download.php?dm0ewbzc7oz

Bạn Nào Down Về Thấy Hay Thì Nhớ Để Lại Vào Dòng Cảm Ơn Nhá!

Share 1 Skin Tết Màu Đỏ Khá Pro


Demo
Click this bar to view the full image.


Link Download:

Http://www.mediafire.com/download.php?xvb6ngujdum

Bạn Nào Down Về Thấy Hay Thì Nhớ Để Lại Vào Dòng Cảm Ơn Nhá!
Skin Màu Xanh Lá Chuối Đẹp Mê Ly, Không Down Là Uổng Lắm Đó


DemoLink Download:

Http://www.mediafire.com/download.php?yyrjkefrnu9

Bạn Nào Down Về Thấy Hay Thì Nhớ Để Lại Vào Dòng Cảm Ơn Nhá!

Share 1 Trang Home Đẹp Đến Ngây Ngất ( Skin Home Của BauTroiDem.Kiss.Vn Ngày Xưa)


Demo
Click this bar to view the full image.


Link Download:

Http://www.mediafire.com/download.php?n0l52zmmljd

Bạn Nào Down Về Thấy Hay Thì Nhớ Để Lại Vào Dòng Cảm Ơn Nhá!

Skin Home Màu Xanh Lá Cực Cool


DemoLink Download:

Http://www.mediafire.com/download.php?c13nfvjruzj

Bạn Nào Down Về Thấy Hay Thì Nhớ Để Lại Vào Dòng Cảm Ơn Nhá!

Share 1 Skin Màu Hồng Khá Đơn Giản


Demo
Click this bar to view the full image.


Link Download:

Http://www.mediafire.com/download.php?yaym41um1yq

Bạn Nào Down Về Thấy Hay Thì Nhớ Để Lại Vào Dòng Cảm Ơn Nhá!

Skin Màu Đen Mang Phong Cách Amine


DemoLink Download:

Http://www.mediafire.com/download.php?civntjjmdfl

Bạn Nào Down Về Thấy Hay Thì Nhớ Để Lại Vào Dòng Cảm Ơn Nhá!

Skin Đơn Giản Nhưng Cokl


Demo
Click this bar to view the full image.


Link Download:

Http://www.mediafire.com/download.php?xnwtwexyyuu

Bạn Nào Down Về Thấy Hay Thì Nhớ Để Lại Vào Dòng Cảm Ơn Nhá!

Skin Home Với Hai Màu Đen Trắng Là Chủ Đạo


DemoLink Download:

Http://www.mediafire.com/download.php?nzxec1gjqhg

Bạn Nào Down Về Thấy Hay Thì Nhớ Để Lại Vào Dòng Cảm Ơn Nhá!

Skin Home Giao Diện Mát Mẻ Với Màu Xanh Của Thiên Nhiên Là Màu Chủ Đạo


Demo
Click this bar to view the full image.


Link Download:

Http://www.mediafire.com/download.php?i0h0eyltdxn

Bạn Nào Down Về Thấy Hay Thì Nhớ Để Lại Vào Dòng Cảm Ơn Nhá!

Skin Này Các Bác Nhìn Thấy Mà Không Down Mới Là Lạ (Skin Cực Đẹp)


DemoLink Download:

Http://www.mediafire.com/download.php?0xdxz9j5m1c

Bạn Nào Down Về Thấy Hay Thì Nhớ Để Lại Vào Dòng Cảm Ơn Nhá!

Skin Màu Xanh Cũng Khá Là Cool


Demo
Click this bar to view the full image.


Link Download:

Http://www.mediafire.com/download.php?u1jzyuc55lw

Bạn Nào Down Về Thấy Hay Thì Nhớ Để Lại Vào Dòng Cảm Ơn Nhá!
Skin Home Màu Xanh Lam Nhìn Vào Hơi Bị Đẹp


DemoLink Download:

Http://www.mediafire.com/download.php?d3imnmymwjm

Bạn Nào Down Về Thấy Hay Thì Nhớ Để Lại Vào Dòng Cảm Ơn Nhá!
Skin Đơn Giản Nhưng Hiệu Quả


DemoLink Download:

Http://www.mediafire.com/download.php?yxm8ijg1htz

Bạn Nào Down Về Thấy Hay Thì Nhớ Để Lại Vào Dòng Cảm Ơn Nhá!

Skin Home Này Trông Cool Phết!


Demo
Click this bar to view the full image.
Copyright: Hội Quán Tin Học http://hoiquantinhoc.com/forum/showthread.php?t=27285


Link Download:

Http://www.mediafire.com/download.php?ynrczeotd1t

Bạn Nào Down Về Thấy Hay Thì Nhớ Để Lại Vào Dòng Cảm Ơn Nhá!

Share 1 Skin Home Đẹp Tuyệt Vời


DemoLink Download:

Http://www.mediafire.com/download.php?mei21k9dujv

Bạn Nào Down Về Thấy Hay Thì Nhớ Để Lại Vào Dòng Cảm Ơn Nhá!

Share 1 Skin Màu Đen Đẹp Hết Chỗ Chê


DemoLink Download:

Http://www.mediafire.com/download.php?d1xmdazpnw2

Bạn Nào Down Về Thấy Hay Thì Nhớ Để Lại Vào Dòng Cảm Ơn Nhá!

1 Skin Home Màu Sắc Cực Kì Êm Dịu Và Mát Mẻ


Demo
Click this bar to view the full image.


Link Download:

Http://www.mediafire.com/download.php?nunzywtzmjn

Bạn Nào Down Về Thấy Hay Thì Nhớ Để Lại Vào Dòng Cảm Ơn Nhá!

Skin Home Màu Hồng Cũng Khá Đẹp


DemoLink Download:

Http://www.mediafire.com/download.php?uozhetn30mz

Bạn Nào Down Về Thấy Hay Thì Nhớ Để Lại Vào Dòng Cảm Ơn Nhá!


1 Skin Màu Mè Nhưng Đẹp Hết Chỗ Chê


DemoLink Download:

Http://www.mediafire.com/download.php?ctny0nftj0z

Bạn Nào Down Về Thấy Hay Thì Nhớ Để Lại Vào Dòng Cảm Ơn Nhá!

1 Skin Màu Hồng Rất Dễ Thương


DemoLink Download:

Http://www.mediafire.com/download.php?yfj0tyqgl0j

Bạn Nào Down Về Thấy Hay Thì Nhớ Để Lại Vào Dòng Cảm Ơn Nhá!

1 Skin Home Màu Xanh Lá Mang Phong Cách Rất Teen


DemoLink Download:

Http://www.mediafire.com/download.php?0kcgam1ggif

Bạn Nào Down Về Thấy Hay Thì Nhớ Để Lại Vào Dòng Cảm Ơn Nhá!
1 Skin Giao Diện Đơn Giản Nhưng Toát Lên Vẻ Sang Trọng


DemoLink Download:

Http://www.mediafire.com/download.php?3pk3yza1jyt

Bạn Nào Down Về Thấy Hay Thì Nhớ Để Lại Vào Dòng Cảm Ơn Nhá!
1 Skin Home Màu Mè Nhưng Nhỏ Gọn


DemoLink Download:

Http://www.mediafire.com/download.php?mzzt2djuzrf

Bạn Nào Down Về Thấy Hay Thì Nhớ Để Lại Vào Dòng Cảm Ơn Nhá!

1 Skin Home Rất Có Cá Tính


Demo
Click this bar to view the full image.


Link Download:

Http://www.mediafire.com/download.php?nk9ehnmn9wc

Bạn Nào Down Về Thấy Hay Thì Nhớ Để Lại Vào Dòng Cảm Ơn Nhá!

1 Skin Home Mang Phong Cách Khá Hiện Đại


DemoLink Download:

Http://www.mediafire.com/download.php?d9zvibydbbp

Bạn Nào Down Về Thấy Hay Thì Nhớ Để Lại Vào Dòng Cảm Ơn Nhá!

1 Skin Home Mang Phong Cách Khá Hiện Đại


DemoLink Download:

Http://www.mediafire.com/download.php?zqbxxokimds

Bạn Nào Down Về Thấy Hay Thì Nhớ Để Lại Vào Dòng Cảm Ơn Nhá!

1 Skin Home Màu Sắc Cực Kì Êm Dịu Và Mát Mẻ


DemoLink Download:

Http://www.mediafire.com/download.php?gnpnmvwfzyi

Bạn Nào Down Về Thấy Hay Thì Nhớ Để Lại Vào Dòng Cảm Ơn Nhá!

1 Skin Home Màu Đen Tím Được Thiết Kế Khá Nổi Bật


DemoLink Download: Quote
http://www.mediafire.com/download.php?yyq2mn1m99g

Nguồn: Sưu tầm
 
Bên trên